Mary Kay Polityka Prywatności

W Mary Kay rozumiemy jak ważnym jest zachowanie prywatności. Rozumiemy także ważną rolę Złotej Zasady, która jest jedną z naszych kluczowych zasad. Poniższe trzy polityki prywatności wyjaśniają w jaki sposób informacje o każdym z użytkowników naszej strony internetowej są gromadzone, chronione i przetwarzane. Wyjaśniają one także działania, które każdy z użytkowników może podjąć z uwagi na swoje dane osobowe.
Trzy polityki prywatności, które zobaczysz w pełni, poniżej tego podsumowania, to
Polityka Prywatności Mary Kay Inc. Międzynarodowa
Ta polityka prywatności określa filozofię firmy w sprawie norm dotyczących wykorzystywania danych osobowych we wszystkich spółkach zależnych Mary Kay na całym świecie.
Polityka Prywatności Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.
Ta polityka jest opracowana dla Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. i wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, chronimy i przetwarzamy informacje, którymi Państwo dzielicie się z nami.
Polityka Prywatności Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. - informacje przeznaczone dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych.
Ta polityka opisuje w jaki sposób Mary Kay wykorzystuje informacje uzyskane od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych (NKK), włączając w to dzielenie się informacjami z innymi NKK. Polityka ta omawia także zobowiązania do ochrony prywatności ich klientów.
Proszę przewinąć tę stronę, by zobaczyć każdą z poniższym polityk w całości.

Polityka Prywatności Mary Kay Inc. Międzynarodowa

W Mary Kay rozumiemy jak ważna jest ochrona danych. Naszym najważniejszym celem jest ochrona, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam w duchu jednej z naszych najważniejszych, fundamentalnych zasad - Złotej Zasady. Państwa dane osobowe są dla nas bardzo istotne, będziemy zatem wykorzystywać i gromadzić informacje jedynie w sposób na jaki się Państwo zgodziliście. Dlatego też nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobowych, które zostały nam powierzone. Niniejsza Międzynarodowa Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób działamy, by utrzymać zaufanie, które zostało nam ofiarowane.
Dążymy do tego, by nasze działania w zakresie wdrażania procesu ochrony danych były spójne. Nasze polityki prywatności stworzone są, by być kompatybilnymi z prawem obowiązującym w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i odnoszą się do:
 1. Wszystkich osób indywidualnych, które przekazały nam swoje dane osobowe, takich jak Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, klienci, podmioty badawcze, partnerzy biznesowi, akcjonariusze, kandydaci do pracy, pracownicy, emeryci i inni;
 2. Wszystkich krajów, w których działamy, nawet tych, w których lokalne regulacje w tym zakresie nie istnieją;
 3. Wszystkich metod kontaktów, takich jak Internet, bezpośrednie wiadomości email, telefony, a także do nowych technologii i metod, które mogą być testowane.
Mary Kay zarządza procesem ochrony danych dzięki naszemu Międzynarodowemu Zespołowi ds. Ochrony Danych, reprezentującym wszystkie regiony geograficzne, w których prowadzimy działalności i procesy biznesowe, przy okazji których dane osobowe są gromadzone – informacje pozyskane od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, podczas promocji dla klientów i programów dla pracowników. Mary Kay ma na celu promocję i stosowanie najlepszych praktyk w branży, by zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych, by uspokoić obawy związane z tym tematem.
Nasze działania związane z ochroną danych osobowych są spójne z :
 • Dyrektywami Unii Europejskiej związanymi z Ochroną danych Osobowych ustalonych przez Departament Ochrony Handlu w Programie Safe Program
 • Praktykami uczciwego postępowania ustanowionymi przez Organizację dla Ekonomicznej Kooperacji i Rozwoju (OECD)
 • Forum Ekonomicznej Współpracy Azji i Pacyfiku (APEC)
 • Krajowymi i stanowymi prawami ochrony danych osobowych
 • Niektóre prawa krajowe wymagają szczególnych informacji umieszczonych w Polityce Prywatności, Proszę kliknąć tutaj, by zapoznać się z informacjami o tych krajach.
Wierzymy, że ochrona danych osobowych to coś więcej niż jedynie postępowanie zgodnie z prawem w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązującym w danym kraju. Chodzi tu także o czynienie dobrych rzeczy dla milionów ludzi, których życia dotykamy każdego dnia poprzez styczność z ich danymi osobowymi. Nasze polityki prywatności są stworzone na podstawie modelowych międzynarodowych zasad ochrony danych osobowych, na bazie uczciwych praktyk związanych z danymi osobowymi, takimi jak te ustanowione przez Dyrektywę Unii Europejskej (UE) i przez Zasady dotyczące Ochrony Danych ustanowionych przez Program UE Safe Harbor. Mary Kay posiada certyfikat, dot. przestrzegania zasad Ochrony Prywatności w zakresie odpowiedniego zawiadamiania, wyboru, przekazywania danych, ochrony, dostępu i egzekwowania. By dowiedzieć się więcej o Programie Safe Harbor, i by zobaczyć naszą certyfikowaną stronę, proszę odwiedzić http://www.export.gov/safeharbor/. Owe zasady i sposób w jaki Mary Kay je stosuje to:
Dlaczego gromadzimy informacje:
Mary Kay gromadzi i wykorzystuje informacje osobowe, by zapewnić niezwykłe możliwości biznesowe, cudowne produkty i usługi najwyższej jakości dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych i ich klientów, odbiorców naszych produktów i usług, pracowników i innych ludzi, którzy mogą zetknąć się z Mary Kay. Ograniczamy gromadzenie danych osobowych do tych, które musimy znać, by móc osiągnąć nasze cele jakimi są zapewnienie najwyższej jakości, wartości i możliwości. Na przykład, używamy adresów e-mail by wysyłać Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym, klientom i pracownikom informacje zwrotne o produktach i usługach, które wykorzystywane są, by ulepszyć te produkty i usługi.
Uwaga:
Informujemy osoby indywidualne, których informacje gromadzimy, w jaki sposób ich używamy, a także w jakich przypadkach mogą być przekazywane innym, w celu zapewnienia oczekiwanych usług i produktów i w jaki sposób można skontaktować się z Międzynarodowym Zespołem ds. Ochrony Danych w przypadku pytań. Udostępniamy link do naszych Polityk Prywatności znajdujących się na naszych stronach internetowych, a także udostępniamy dodatkowe zasady ochrony prywatności dla użytkowników, którzy mogą potrzebować szczegółowych informacji o różnych obszarach znajdujących się na naszych stronach internetowych, jeśli jest to zasadne.
Wybór:
Osobom indywidualnym, które przekazują nam informacje, dajemy wybór dotyczący dalszej komunikacji z naszej strony. Nasze wiadomości email i newslettery są wysyłane jedynie do tych, którzy poprosili o otrzymywanie ich od nas lub gdy ich prośba została wysłana do nas przez Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną. W naszej komunikacji zawarte są informacje w jaki sposób wypisać się z otrzymywania dalszych komunikatów. Możemy zapytać osoby indywidualne czy zgadzają się na udział w badaniach rynkowych i skontaktować się z nimi jeśli wyrażą na to zgodę.
Technologia:
Mary Kay wykorzystuje technologię w celu lepszej obsługi naszych Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, klientów, pracowników i innych ludzi. Informujemy osoby indywidualne, gdy używamy technologii, które związane są z ochroną danych osobowych. Nie używamy internetowych plików cookies w celu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, chyba że otrzymaliśmy na to Państwa zgodę lub powiadomiliśmy Państwa o tym, w zależności od kraju, który Państwo zamieszkują.
Dostęp:
Mary Kay podejmuje kroki w celu uzyskania pewności, że dane osobowe, których używamy są poprawne. Zapewniamy osobom indywidualnym dostęp do danych, które nam przekazały, by mogły zobaczyć i poprawić je lub poprosić nas o zaprzestanie ich używania.
Ochrona:
Mary Kay chroni dane osobowe, pozostawiając je pod kontrolą firmy, działając według standardowych praktyk i środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia niewłaściwego używania, nieautoryzowanego dostępu, utraty, ujawnienia lub zmiany tych informacji. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to koniecznie w celu zrealizowania celów biznesowych, w ramach których te dane zostały zebrane, z wyjątkiem kontraktowych, prawnych czy regulacyjnych powodów wymagających, by dane osobowe nie zostały skasowane przez określony okres czasu.
Transfer Danych:
Możemy przekazywać dane osobowe do baz danych Mary Kay w krajach innych niż te, w których zostały one zebrane. Nasz Międzynarodowy Program Ochrony Danych wymaga zapewnienia tego samego poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji osobowych we wszystkich krajach, zgodnie z procedurami i umowami zawartymi w celu zapewnienia tego. Dane mogą zostać czasowo przekazane sprzedawcom lub partnerom biznesowym, w celu zapewnienia usług od Mary Kay i/lub Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych. Ci sprzedawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi utrzymując równie wysokie standardy, jak w Mary Kay. Nie mogą używać tych informacji w celach innych, niż zapewnienie usług dla klientów, Mary Kay lub Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, w takim zakresie jak było to wymagane.
Dzieci:
Mary Kay nie zamierza gromadzić informacji od dzieci poniżej 14 roku życia, lub poniżej innej dolnej granicy wieku ustalonej przez specyficzne prawo obowiązujące w danym kraju. Prosimy o potwierdzenie wieku na naszych stronach internetowych zanim zapiszemy dane osobowe, by mieć pewność, że nie pobieramy ich od dzieci.
Odpowiedzialność:
Mary Kay oczekuje od swoich pracowników i partnerów, by utrzymali zaufanie ofiarowane firmie przez osoby, który powierzyły nam swoje informacje osobowe. Zapewniamy pracownikom szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i podkreślamy istotność ochrony danych w naszym międzynarodowym postępowaniu biznesowym. Osoby, które zarządzają danymi osobowymi podlegają ocenie, mającej na celu upewnienie się, że informacje są bezpieczne i chronione. Okresowo przeprowadzamy kontrolę przestrzegania zasad ochrony danych.
Polityki prywatności Mary Kay i procedury mające na celu ochronę danych są obowiązane umową z naszymi współpracownikami i partnerami. Wspieramy samoregulację sektora, jako środek nadążający za problemami pojawiającymi się w związku z ochroną danych.
Uzyskaj więcej informacji, przeczytaj Politykę Prywatności Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.
By uzyskać informacje dotyczące ochrony danych, związane z odwiedzinami strony internetowej Mary Kay przez Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, proszę kliknąć tutaj.
Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, mogą kliknąć tutaj.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania lub obawy związane z ochroną danych osobowych, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami. Proszę kliknąć tutaj, by wybrać kraj, w którym Państwo mieszkają a zostaną Państwo przekierowani do poprawnego adresu email używanego w określonym regionie, lub prosimy wykorzystać adres podany poniżej. Prosimy czuć się swobodnie używając swojego ojczystego języka, podczas pisania pytań czy komentarzy.
Możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem:
Centrum Konsultanta Mary Kay
ul. Żaryna 2B Bud.C
02-593 Warszawa
(0-22) 211-00-00
Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Państwem w celu uczciwego rozpatrywania wszelkich skarg lub problemów związanych z ochroną prywatności. Działamy w porozumieniu z władzami zajmującymi się ochroną danych osobowych, działającymi w każdym z krajów, w którym prowadzimy naszą działalność, jeśli zauważą one że pojawił się problem związany z ochroną danych osobowych.
Uczestniczymy w Programie Biznesowym Rady Lepszego Biznesu U.S Więcej informacji na temat tego programu a także na temat procesu rozwiązywania sporów jest dostępnych na stronie http://www.bbb.org/.

Skargi mieszkańców Unii Europejskiej dotyczące Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z Zasadami Safe Harbor, Mary Kay zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z ochroną danych, gromadzeniem i wykorzystywaniem ich. Mieszkańcy Unii Europejskiej mający pytania lub skargi związane z tą polityką prywatności powinni najpierw skontaktować się z Mary Kay pod adresem wymienionym powyżej.
Mary Kay jest zobowiązana do odnoszenia się do nierozwiązanych skarg na mocy Zasad Safe Harbor, działając na mocy mechanizmu rozwiązywania sporów – BBB EU Safe Harbor, kierowanego przez Radę Biur Lepszego Biznesu. Jeśli nie dostali Państwo potwierdzenia otrzymania skargi lub jeśli skarga nie została rozpatrzona przez Mary Kay w satysfakcjonujący dla Państwa sposób,, proszę odwiedzić stronę internetową MMM EU Safe Harbor znajdującą się pod adresem http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaintsUzyskacie tam Państwo więcej informacji i szczegółowy formularz skargi.

Powiadomienie o zmianach w Polityce:

Mary Kay powiadomi Państwa o znaczących zmianach zachodzących w treści naszej Międzynarodowej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie i opublikowanie zmian, razem z opublikowaniem nowej wersji dokumentu na tej stronie internetowej. Zmiany będą przedstawiane w następujący sposób:
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2012
Polityka Prywatności zamieszczona online została opublikowana w 2004
2006aktualizacja: Zaktualizowane informacje dotyczące ochrony danych i prywatności online.
2012 Aktualizacja: Przeprowadzone w 2012 zmiany miały na celu połączenie wszystkich wysiłków Mary Kay, związanych ze skargami dotyczącymi Polityki Prywatności, ze wszystkich rynków na całym świecie a także stworzenie centralnego miejsca z którego klienci, Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, pracownicy i inny ludzie, którzy mogą chcieć odwiedzić nasze strony internetowe, będą mogli uzyskać informacje dotyczące naszej polityki i dowiedzieć się o swoich prawach związanych z ochroną danych osobowych. Zmiany te miały także na celu uczynienie naszej polityki bardziej przyjazną i zamieszczenie zmian, które zaszły w prawie, dotyczących skarg, które zaistniały w krajach, w których działa Mary Kay. Szczegółowe zmiany odpowiednie dla poszczególnych krajów zamieszczone są tutaj, prosimy kliknąć tutaj, aby zlokalizować swój kraj.
 

Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. - Polityka Prywatności

Zakres:

Ta Polityka Prywatności opisuje informacje, które gromadzi Mary Kay. Opisuje w jaki sposób używamy tych informacji i wymienia działania, które mogą Państwo podjąć w związku z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych. Informacje zawarte w tej Polityce Prywatności a także w Międzynarodowej Polityce Prywatności Mary Kay Inc . zawierają zgromadzone informacje dotyczące Państwa obecności na naszych stronach internetowych, specjalnych programach i usługach oferowanych przez Niezależne Konsultantki Kosmetyczne Mary Kay lub strony trzecie, jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania informacji o ochronie danych osobowych w związku z odwiedzaniem strony internetowej Mary Kay® przez Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną Mary Kay, proszę kliknąć tutaj .
Dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, które chciałyby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, odnoszących się szczegółowo do ich pozycji, proszę kliknąć tutaj . Dążymy do współpracy z Państwem w celu opracowania uczciwej odpowiedzi na każdą skargę czy obawę związaną z ochroną danych. Współpracujemy z władzami zajmującymi się ochroną danych, zawsze, gdy są oni zdania, że pojawił się problem związany z ochroną danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania lub obawy związane z ochroną Państwa danych osobowych, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami.
Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.
Centrum Konsultanta Mary Kay
ul. Żaryna 2B bud.C
02-593 Warszawa
(0-22) 211-00-00

Informacje, które gromadzimy:

Możemy gromadzić informacje z różnych źródeł. Obejmują one informacje, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa; informacje które otrzymaliśmy od lub w imieniu Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, przekazane w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta; informacje, które gromadzimy podczas gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub gdy wyświetlają Państwo internetowe reklamy Mary Kay; a także informacje, które gromadzimy z innych źródeł ( gdy jest to dozwolone przez prawo).

Informacje, które uzyskujemy bezpośrednio od Państwa:

Gromadzimy informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa, w przypadku gdy zdecydują się Państwo na uczestnictwo w naszych ofertach i programach lub w inny sposób przekażą nam Państwo swoje dane. Poniżej znajdują się przykładowe informacje, które możemy uzyskać bezpośrednio od Państwa:
 • Imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • Wiek
 • Data urodzenia
 • Imię i nazwisko Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Inne informacje, także o Państwa rodzinie, takie jak płeć czy preferencje stosowania produktów i/lub zachowań
 • Informacje demograficzne
 • Preferencje dotyczące dalszej komunikacji
 • Informacje kontaktowe o Państwa znajomych z którymi możemy się skontaktować my lub Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna. Jeśli przekażecie nam Państwo dane swoich znajomych wykorzystamy je jedynie do przesyłania wiadomości po uzyskaniu na to Państwa zgody.
Informacje, gromadzone po odwiedzeniu naszych stron internetowych, podczas użytkowania naszych serwisów lub wyświetlania naszych reklam w Internecie:
Używamy plików cookies i innych technologii w celu gromadzenia informacji, podczas gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, korzystają z naszych serwisów lub wyświetlają reklamy w Internecie. Poniżej znajdują się informacje, które możemy gromadzić, dzięki tym technologiom
 • Typ przeglądarki i system operacyjny
 • Odwiedzane przez Państwa strony internetowe
 • Linki, w które Państwo klikają
 • Adres IP
 • Strony, które odwiedziliście Państwo przed uruchomieniem naszej strony
 • Wiadomości email od Mary Kay, które otwierają Państwo lub przekazują Państwo dalej
 • Oferty lub linki Mary Kay, które otwierają Państwo za pośrednictwem wiadomości email
 • Informacje o Państwa odwiedzinach Osobistej Strony Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Wybór produktów i preferencji dla ułatwienia wyszukiwania
W jaki sposób wykorzystujemy te informacje:
Używamy tych informacji w celu przygotowania ofert, produktów i usług. Informacje te pomagają nam skontaktować Państwa z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, od której mogą Państwo zakupić produkty i która może opowiedzieć Państwu o niezwykłych możliwościach jakie daje bycie Niezależną Konsultantką Kosmetyczną a także pozwalają nam zarządzać naszymi stronami i serwisami, włączając w to serwisy przeznaczone dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych.
Poniżej znajdują się szczegółowe możliwości, wskazujące jak możemy wykorzystać informacje, które gromadzimy na Państwa temat:
 • Wysyłanie próbek, dodatków, produktów i informacji, na Państwa prośbę
 • Rozwój nowych i zaawansowanych produktów i serwisów
 • Zapisy na konkursy, programy, oferty przedstawiane na Państwa prośbę lub na wniosek Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Związane z oferowanymi przez nas usługami dla Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Tworzenie i zarządzanie Państwa kontem i/lub kontem Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Proces zapłaty za zakupy lub inne usługi dla lub w imieniu Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Ochrona przed lub wykrycie ewentualnych nieuczciwych transakcji
 • Gdy jest to dozwolone przez prawo, dostarczenie Państwu zindywidualizowanych, niezamówionych uprzednio ofert i informacji dotyczących produktów i usług Mary Kay, za pośrednictwem poczty, także w ramach usług świadczonych Państwu przez Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną
 • Opracowanie i umieszczenie reklam odpowiednich dla Państwa zainteresowań
 • Analiza wykorzystywania naszych produktów, stron i usług
 • Zrozumienie w jaki sposób dotarliście Państwo na naszą stronę i w jaki sposób jej używacie, by móc ją uczynić jeszcze lepszą
 • Określenie efektywności naszych reklam
 • Egzekwowanie naszych Warunków Umowy i lepsze zarządzanie naszym biznesem
Państwa możliwości wyboru i Dostęp do Informacji
Wybór
Oferujemy Państwu wybór co do formy kontaktu z naszej strony.
Komunikacja za pośrednictwem kanałów cyfrowych i elektronicznych
Wysyłamy do Państwa jedynie promocyjne wiadomości za pośrednictwem SMS lub wiadomości email, jeśli poprosiliście Państwo o otrzymywanie ich lub jeśli Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna poprosiła, by były do Państwa one wysyłane.
Mogą Państwo zaprzestać otrzymywania promocyjnych wiadomości SMS i email od Mary Kay w dowolnym momencie. Postępując zgodnie z o instrukcjami dotyczącymi opcji opt out lub wypisania się, które zawarte są w każdej tego typu wiadomości, które otrzymują Państwo z naszej strony. Mogą Państwo skontaktować się także z Działem Centrum Konsultanta w celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie powiadomienia nas, których materiałów nie chcą Państwo więcej otrzymywać.
Jeśli podaliście Państwo dane Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej, która bezpośrednio z Państwem współpracuje, prosimy poinformować ją, których informacji nie chcecie więcej od niej dostawać.
Proszę zauważyć:Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości z naszej strony, uszanujemy Państwa prośbę. Jednakże będziemy kontynuować wysyłanie Państwu wiadomości dotyczących usług, które są zatwierdzone przez prawo. Możemy potrzebować niektórych zgromadzonych o Państwie informacji, w celu przeprowadzenia analiz czy też z innych powodów, w zakresie dozwolonym przez prawo.
Dostęp
Dokładamy wszelkich starań, by posiadane przez nas informacje osobowe były dokładne i rzetelne. Mogą Państwo zobaczyć, poprawić i zaktualizować informacje osobowe, które przekazaliście do Mary Kay. Niektóre z programów Mary Kay pozwalają na wyświetlenie lub zaktualizowanie informacji osobowych online. Proszę sprawdzić gdzie została dokonana rejestracja, by dowiedzieć się czy mogą Państwo wyświetlić lub zaktualizować swoje informacje. Jeśli przekazaliście Państwo swoje informacje Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej, proszę skontaktować się z nią bezpośrednio w celu zaktualizowania Państwa informacji osobowych. Możecie Państwo również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 
Cookies, sygnały nawigacyjne i inne technologie
W jaki sposób używamy Cookies, Sygnałów Nawigacyjnych i innych technologii
Używamy tych technologii, by zaoferować bardziej kompleksową i bardziej zindywidualizowaną obsługę klienta. Nie gromadzimy żadnych Państwa informacji osobowych w plikach cookies, sygnałach nawigacyjnych i innych technologiach na Państwa komputerze, bez Państwa wiedzy i zgody. Prosimy zobaczyć poniżej, by uzyskać więcej informacji.

Cookies 
Cookie to mały plik umiejscowiony na Państwa komputerze przez stronę internetową, która wykorzystuje takowe w celu gromadzenia informacji o tym w jaki sposób strony internetowe są użytkowane. Wykorzystujemy cookies do monitorowania jak nasze strony są użytkowane a także w celu lepszego spersonalizowania usług online. Na przykład, kiedy rejestrują się Państwo na naszych stronach internetowych, możemy gromadzić unikalny kod w cookie, na Państwa komputerze. Następnym razem, gdy powrócą Państwo na tę stronę z tego samego komputera, nasze serwery użyją pliku cookie do rozpoznania Państwa. Możemy potem wykorzystać informacje przekazane nam podczas rejestracji w celu połączenia Państwa aktywności na naszych stronach aby opracować lepszy serwis.
Możecie Państwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. By dowiedzieć się więcej na temat cookies, włączając w to informacje w jaki sposób usunąć cookies ze swojego komputera, proszę kliknąć w poniższe linki
Sygnały Nawigacyjne
Sygnały nawigacyjne to małe kawałki kodu osadzonego na stronach internetowych lub w wiadomościach email. Możemy używać sygnałów nawigacyjnych, by dostarczać lub komunikować się z cookies, by liczyć użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę internetową i by zrozumieć wzorce użytkowania. Możemy także załączać sygnały nawigacyjne do wiadomości email, by dowiedzieć się czy wiadomości zostały otworzone, edytowane lub przekazane dalej.
Można wyłączyć możliwości sygnałów internetowych/markerów do przechwytywania informacji w ten sposób, poprzez wykasowanie plików cookies, jak to zostało opisane powyżej
Inne technologie
Przykłady innych technologii, których możemy używać w celu zapewnienia lepszej obsługi to:
 • Zmienne Sesji Sieci:Informacje, które są przekazywane z URL jednej sieci do innej, podczas przeglądania stron internetowych
 • Plug-ins/add-on Przeglądarki: Dodatkowe komponenty sieci, które mogą wymagać zainstalowania, aby włączyć niektóre funkcje na naszych stronach. Istnieje możliwość nieinstalowania tych komponentów.
Reklamy Stron Trzecich
Możemy zezwolić stronom trzecim, włączając w to partnerów biznesowych, na wyświetlanie reklam na naszych stronach. Jeśli uruchomią Państwo lub klikną na link z reklamą, niektóre z tych firm mogą umieścić plik cookies na Państwa komputerze w celu rozpoznania Państwa komputera za każdym razem, gdy wyślą Państwo reklamę online. Pozwala to im na zrozumienie gdzie Państwo lub inni ludzie, którzy korzystają z tego samego komputera, a którzy obejrzeli ich reklamę, się znajdują. Pozwala to także opracować reklamę, która w ich mniemaniu będzie dla Państwa interesująca, Nie kontrolujemy stosowania plików cookies przez te firmy.
Przekazywanie Informacji
Sukces naszego biznesu zależy od ofiarowanego nam zaufania, dlatego też nie sprzedajemy zewnętrznym marketerom przekazanych nam informacji osobowych, chyba że zapytaliśmy i uzyskaliśmy na to Państwa zgodę. Przekazujemy Państwa informacje osobowe jedynie jak zostało to opisane poniżej i jedynie w ramach Mary Kay.
Strony trzecie – dostawcy usług
Korzystamy z usług stron trzecich w celu zapewnienia różnorodności usług, dlatego też może zaistnieć konieczność przekazania im Państwa danych osobowych. Proszę jednak zauważyć, że przekazujemy naszym dostawcom usług jedynie informacje osobowe, których potrzebują, by zrealizować swoje usługi i wymagamy od nich, by chronili te informacje i nie używali ich w żadnym innym celu.
Na przykład możemy prosić dostawcę usług o:
 • Zrealizowanie Państwa próśb związanych z produktami i usługami, udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.
 • Host naszych stron a także dostarczanie naszych wiadomości SMS i email.
 • Wysyłanie próbek produktów, kontakt ze zwycięzcami konkursów, zarządzanie płatnościami lub podejmowanie akcji w naszym imieniu.
 • Analizę danych, czasami powiązana z innymi źródłami, w celu wysyłania bardziej ukierunkowanej komunikacji skierowanej do Państwa.
 • Przeprowadzanie badań i analiz danych w celu udoskonalenia naszych produktów, usług i stron internetowych.
Przekazujemy tym firmom dane osobowe, których potrzebują, by móc zapewnić te usługi w naszym imieniu. Prosimy te firmy, by chroniły dane osobowe i by nie wykorzystywały ich w innych celach.
Inne sytuacje
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe:
 • Gdy jest to dozwolone przez prawo, by chronić prawa i własność Mary Kay (włączając w to udoskonalanie naszych Zasad, Warunków i Umów).
 • I gdy jest to wymagane przez prawo i/lub organy władzy publicznej.
Informacje sumaryczne i inne niż osobowe.
Możemy przekazywać dane sumaryczne, które nie identyfikują Państwa w kontekście ogólnych analiz biznesowych. Na przykład, możemy ujawnić liczbę osób odwiedzających strony i serwisy Mary Kay.
Ochrona Informacji
Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych. Posiadamy w tym celu odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne procedury, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.
Ograniczamy dostęp do informacji osobowych dla stron, które potrzebują ich ze względów biznesowych. Gromadzimy informacje osobowe jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Jeśli przekazujemy Państwa informacje osobowe stronom trzecim, czyli dostawcom usług, zobowiązujemy te firmy do ochrony danych i do nie używania tych informacji w żadnym innym celu.
Jeśli zbieramy lub przekazujemy poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych, używamy standardowych metod ochrony takich informacji.
Transfer Informacji
Państwa dane osobowe mogą być transferowane, gromadzone i przetwarzane w kraju innym niż ten, w którym zostały one przekazane. Może to dotyczyć Stanów Zjednoczonych. Jeśli postępujemy w ten sposób, przekazujemy dane osobowe w zgodzie z obowiązującym tam prawem, dotyczącym ochrony danych osobowych.
Możemy przekazywać dane osobowe do baz danych Mary Kay w krajach innych niż te, w których zostały one przekazane. Międzynarodowy Program Ochrony Danych Mary Kay wymaga zapewnienia takiego samego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych we wszystkich krajach. Poparte jest to procedurami i umowami pozwalającymi na osiągnięcie tego celu. Dane, takie jak zindywidualizowana komunikacja mailowa, informacje i próbki wysyłane pocztą, mogą być czasowo transferowane do sprzedawców lub partnerów biznesowych świadczących usługi dla Mary Kay. Sprzedawcy lub partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony i zarządzania danymi osobowymi na takim samym poziomie, na jakim robi to Mary Kay, i nie mogą używać tych informacji dla celów innych aniżeli dostarczenie usług o które prosiło Mary Kay.
Podejmujemy kroki w celu ochrony danych osobowych. Niezależne od tego gdzie te informacje są gromadzone lub transferowane, posiadamy odpowiednie procedury i narzędzia kontroli pozwalające mieć pewność, że Państwa dane są bezpieczne.
Mary Kay przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, włączając w to Dyrektywy Ochrony Danych Unii Europejskiej
Skargi dotyczące Ochrony Danych złożone przez mieszkańców Unii Europejskiej:
Mary Kay posiada certyfikat, dotyczący przestrzegania zasad Ochrony danych w zakresie odpowiedniego zawiadamiania, wyboru, przekazywania danych, ochrony, dostępu i egzekwowania. By dowiedzieć się więcej o Programie Safe Harbor, i by zobaczyć naszą certyfikowaną stronę, proszę odwiedzić http://www.export.gov/safeharbor/Zgodnie z Zasadami Safe Harbor, Mary Kay zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z ochroną danych, gromadzeniem i wykorzystywaniem ich. Mieszkańcy Unii Europejskiej z pytaniami lub skargami związanymi z tą polityką prywatności, powinni najpierw skontaktować się z Mary Kay pod adresem wymienionym powyżej. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi, którą Państwo otrzymali, proszę skontaktować się z Międzynarodowym Zespołem Ochrony Danych Mary Kay, jak zostało podane powyżej.


Mary Kay zobowiązana jest do odnoszenia się do nierozwiązanych skarg na mocy Zasad Safe Harbor, działając na mocy mechanizmu rozwiązywania sporów – BBB EU Safe Harbor, kierowanego przez Radę Biur Lepszego Biznesu. Jeśli nie dostali Państwo potwierdzenia otrzymania skargi lub jeśli skarga nie została rozpatrzona przez Mary Kay w satysfakcjonujący Państwa sposób, proszę odwiedzić stronę internetową MMM EU Safe Harbor znajdującą się pod adresem http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaintsUzyskacie tam Państwo więcej informacji i szczegółowy formularz skargi.

Ochrona Danych Dzieci
Uważamy, że istotnym jest zapewnienie ochrony dzieciom poruszającym się w Internecie. Zachęcamy rodziców i opiekunów do spędzania czasu online ze swoimi dziećmi i do uczestniczenia i monitorowania ich aktywności w Internecie.
Nie zamierzamy gromadzić informacji osobowych od dzieci poniżej 14 roku życia. Prosimy o potwierdzenie wieku w związku z gromadzeniem danych osobowych na naszych stronach internetowych, w celu uniknięcia gromadzenia informacji od osób indywidualnych poniżej 14 roku życia.
Zmiany w tej Polityce Prywatności
Mary Kay powiadomi Państwa o znaczących zmianach w treści zachodzących w naszej Międzynarodowej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie i opublikowanie zmian, razem z opublikowaniem nowej wersji dokumentu na tej stronie internetowej. Zmiany będą przedstawiane w następujący sposób:
Ostatnia Aktualizacja: Sierpień 2012
2012 Aktualizacja
Przeprowadzone w 2012 zmiany miały na celu połączenie wysiłków wszystkich rynków Mary Kay, związanych ze skargami dotyczącymi Polityki Prywatności i stworzenie centralnego miejsca, z którego klienci, Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, pracownicy i inny ludzie, którzy mogą chcieć odwiedzić nasze strony internetowe, będą mogli uzyskać informacje dotyczące naszej polityki i dowiedzieć się o swoich prawach związanych z ochroną danych osobowych. Zmiany te miały także na celu uczynienie naszej polityki bardziej przyjazną i zamieszczenie zmian w prawie dotyczących skarg, które zaszły w wielu krajach w których działa Mary Kay. Szczegółowe zmiany odpowiednie dla poszczególnych krajów zamieszczone są tutaj, proszę kliknąć, aby zlokalizować swój kraj.

Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. Polityka Prywatności dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych

Mary Kay jest dumna, że może zapewnić nieograniczone możliwości swoim Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym na całym świecie. Zaufanie jest jedną z podstaw, na której firma ta została zbudowana. Wszystko działa tu w oparciu o zaufanie a nasza Złota Zasada głosi, że jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat, na temat Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych Mary Kay.
Ta Polityka Prywatności związana z Ochroną Danych, została stworzona specjalnie z myślą o Państwie. Opisuje informacje, które otrzymujemy od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy te informacje, a także działania, które możecie Państwo w związku z nimi podjąć.
By uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w Mary Kay, proszę zapoznać się z Polityką Prywatności Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. a także z Międzynarodowymi Założeniami dotyczącymi Ochrony Danych w Mary Kay. W celu uzyskania informacji na temat ochrony danych związanych z Państwa komunikacją z klientami, która odbywa się online, poprzez Państwa osobistą stronę internetową, proszę zapoznać się z Polityką Prywatności związaną z Siecią internetową Mary Kay
Informacje, które gromadzimy
W celu zapewnienia Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym nowoczesnych produktów i aktualnych informacji, które dają możliwość efektywnego prowadzenia Państwa Biznesu Mary Kay, gromadzimy od Państwa dane takie jak:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Login i hasło
 • Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego
 • Data urodzenia
 • Wiek
 • Informacje demograficzne
 • Informacje na temat rodziny, włączając w to status materialny
 • Numer Pesel
 • Numer Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Imię i nazwisko osoby, która Państwa zrekrutowała, imię i nazwisko Niezależnej Dyrektor Sprzedaży i imię i nazwisko Niezależnej Krajowej Dyrektor Sprzedaży
 • Imiona i nazwiska osób, które Państwa zrekrutowały
 • Historia zamówień produktów
 • Informacje związane z płatnościami (takie jak karta kredytowa lub informacje finansowe związane z zamówieniami z firmy)
 • Historia prowizji
 • Informacje związane z Państwa klientami, włączając w to informacje kontaktowe do tych, do których życzycie sobie Państwo, by została wysłana korespondencja w Państwa imieniu.
 • Preferencje dotyczące przyszłej komunikacji
 • Informacje przekazane podczas rozmów telefonicznych, poprzez pocztę lub komunikację elektroniczną pomiędzy Państwem a firmą.
 • Informacje telefoniczne przekazane do Centrum Konsultanta
 • Inne informacje, którymi chcieliście się Państwo z nami podzielić, związane z Państwa Biznesem Mary Kay lub informacje przekazane na Państwa temat przez inne Niezależne Konsultantki Kosmetyczne lub przez klientów.
W jaki sposób używamy tych informacji
Jako Niezależne Konsultantki Kosmetyczne prowadzicie Państwo indywidualny biznes, ale nie jesteście same. Generalnie używamy informacji, które gromadzimy na Państwa temat, by móc zapewnić produkty i usługi o które Państwo i Państwa klienci prosicie i by promować efektywne uczestnictwo w biznesie Mary Kay.
Dokładniej informacje na Państwa temat, używane są w celu:
 • Wysyłania zamówień, próbek, premii, produktów i informacji
 • Informowania na temat produktów, usług, promocji i benefitów oferowanych przez Mary Kay
 • Rozwoju nowych produktów i usług
 • Zaproszenia Państwa do konkursów, programów, promocji i ofert o które Państwo prosiliście
 • Zapewnienia Państwu informacji o usługach, które zaaranżowaliśmy poprzez strony trzecie dla Państwa wygody
 • Tworzenia i zarządzania Państwa kontem lub kontami
 • Opracowania całego procesu sprzedaży dla wszystkich zakupów i innych usług
 • Zapewnienia usług, które pomogą Państwu w lepszej obsłudze klienta
 • Ochrony przed lub pomocy w zidentyfikowaniu możliwych fałszywych transakcji
 • Zapewnienia informacji na temat produktów i promocji organizowanych przez strategicznych partnerów i firmy prowadzące podobną działalność
 • Rozwój i opracowanie informacji o produktach, reklamach i narzędziach biznesowych, odpowiadających Państwa zainteresowaniom
 • Analizy korzystania z naszych produktów, usług i stron internetowych
 • Zrozumienia w jaki sposób korzystacie Państwo z naszych stron internetowych
 • Zrozumienia w jaki sposób korzystacie Państwo z oferowanych przez Mary Kay narzędzi biznesowych, takich jak osobiste strony internetowe i inne narzędzia
 • Określenie efektywności naszych reklam i promocji
 • Działania zgodnie z naszymi Warunkami i Zasadami a także wzmocnienie naszej współpracy z Państwem
 • Zapewnienia zgodności z Umową Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, Umową Niezależnej Dyrektor Sprzedaży i /lub Umową Niezależnej Krajowej Dyrektor Sprzedaży, jeśli dotyczy
 • Kalkulacji, przetwarzania i przesyłania wypłat prowizji, nagród i benefitów
 • Wysyłania ogólnej korespondencji związanej z kontraktami z Mary Kay
 • Stosowania się do naszych umów z Niezależnymi Konsultantkami Kosmetycznymi, Niezależnymi Dyrektor Sprzedaży i Niezależnymi Krajowymi Dyrektor Sprzedaży
 • Zarządzania naszymi stronami i serwisami, tak abyśmy mogli zapewnić Państwu nieograniczone możliwości biznesu Mary Kay
 • Odpowiadania wymaganiom prawnym i regulacyjnym


Używanie cookies i innych technologii
Używamy cookies i innych technologii w celu gromadzenia informacji o Państwie, podczas gdy odwiedzacie Państwo nasze strony internetowe, korzystacie z naszych serwisów lub wyświetlacie nasze reklamy czy inne informacje zamieszczone na Mary Kay InTouch lub marykay.pl. Możemy także korzystać z tych technologii w celu ułatwienia przeglądania stron. Poniżej znajdują się przykłady informacji, które możemy gromadzić dzięki zastosowaniu tych technologii:
 • Typ Państwa przeglądarki i system operacyjny
 • Adres IP
 • Strony internetowe wyświetlane przez Państwa
 • Linki, w które Państwo klikają
 • Wiadomości email od Mary Kay, które Państwo otwierają i /lub przekazują dalej
 • Oferty lub linki od Mary Kay, z którymi łączą się Państwo za pośrednictwem wiadomości email
 • Strony internetowe, które zaprowadziły Państwa do naszych stron lub strony odwiedzone podczas przebywania na naszej stronie.
 • Śledzenie wybieranych pozycji
Używamy tych informacji, by móc zapewnić bardziej przyjazny dla użytkownika serwis, a także by ulepszyć i dostosować informacje Państwu przekazywane.
Możliwości wyboru i sposoby dostępu do informacji
Wykorzystujemy informacje dotyczące Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, w celu uproszczenia działań związanych z łączącymi nas umowami i w celu zapewnienia Państwu najbardziej aktualnych informacji, tak by umożliwić Państwu odniesienie sukcesu w działalności Mary Kay. Oferujemy dostęp i możliwość dokonania wyboru związanego z Państwa informacjami, w zakresie określonym przez prawo.
Wybór
Oferujemy Państwu wybór w zakresie sposobu komunikacji
Komunikacja cyfrowa i elektroniczna
Wysyłamy Państwu wiadomości SMS lub email, na otrzymywanie których wyraziliście Państwo uprzednio zgodę, podczas gdy zapisywaliście się Państwo jako Niezależne Konsultantki Kosmetyczne lub podczas gdy dołączyliście do społeczności online dostępnej dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, Niezależnych Dyrektor Sprzedaży i Niezależnych Krajowych Dyrektor Sprzedaży.
Możecie zrezygnować z otrzymywania poszczególnych promocyjnych wiadomości SMS lub email wysyłanych przez Mary Kay i przez strony trzecie, które mogą wysyłać informacje w naszym imieniu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w każdej wiadomości, które Państwo otrzymujecie. Może być koniecznym kontynuowanie wysyłania do Państwa niektórych informacji elektronicznie, w celu utrzymania statusu Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej.
Korespondencja pocztowa
W związku z Państwa pozycją Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej możemy wysyłać Państwu oferty, informacje o produktach i narzędziach marketingowych, które będą dla Państwa interesujące.
Niektóre materiały wymagają, by zostały wysłane pocztą. Są to materiały związane z Państwa statusem Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej. Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania niektórych informacji promocyjnych z Mary Kay. Prosimy skontaktować się z Centrum Konsultanta w celu zaktualizowania Państwa preferencji.
Proszę zauważyć:jeśli zdecydują się Państwo na zaprzestanie otrzymywania wiadomości promocyjnych od nas, uszanujemy Państwa prośbę w możliwym zakresie i niezmiennie będziemy uznawać umowy wiążące nas z Niezależnymi Konsultantkami Kosmetycznymi. Będziemy kontynuować wysyłanie Państwu komunikacji powiązanej z usługami. Może istnieć konieczność przechowywania niektórych zgromadzonych na Państwa temat informacji, w związku z wymaganiami dotyczącymi umów, w związku z analizami lub innymi powodami związanymi z kwestiami prawnymi.
Dostęp
Podejmujemy kroki, by chronić Państwa dane osobowe. Możecie Państwo wyświetlić, poprawić lub zaktualizować swoje osobiste informacje kontaktowe, które przekazaliście do Mary Kay. Programy Mary Kay zapewniają dostęp do podglądu lub aktualizacji danych osobowych online poprzez Mary Kay InTouch. Możecie Państwo także skontaktować się z Centrum Konsultanta w celu uzyskania pomocy w dostępie i zaktualizowaniu swoich informacji.
Przekazywanie Informacji
Generalnie nie przekazujemy danych osobowych innym rynkom, poza Mary Kay. Istnieją pewne okoliczności, podczas których oferty specjalne mogą być dostępne dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych przez strony trzecie i w tych przypadkach przekażemy Państwa dane, jeśli zostaniemy jasno zapewnieni i/lub zapytani i uzyskamy Państwa zgodę (zależnie od Państwa lokalizacji).
 • Potencjalni Klienci:Możemy podzielić się Państwa danymi z potencjalnymi klientami, którzy skontaktowali się z Firmą w celu uzyskania kontaktu z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, jeśli jest to dozwolone przez prawo i/lub otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przekazywanie tych informacji potencjalnym klientom.
Dostawcy usług – strony trzecie
Korzystamy z usług stron trzecich w celu zapewnienia różnorodności usług, dlatego też może zaistnieć konieczność przekazania im Państwa danych osobowych. Proszę jednak zauważyć, że przekazujemy naszym dostawcom jedynie informacje osobowe, których potrzebują, by zrealizować swoje usługi i wymagamy od nich, by chronili te informacje i nie używali ich w żadnym innym celu. Na przykład, możemy prosić dostawcę usług o:
 • Zrealizowanie Państwa próśb związanych z produktami i usługami, udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania
 • Host naszych stron a także dostarczanie naszych wiadomości SMS i email
 • Wysyłanie próbek produktów, kontakt ze zwycięzcami konkursów, zarządzanie płatnościami lub podejmowanie działań w naszym imieniu
 • Analizę danych, czasami powiązaną z innymi źródłami, w celu wysyłania bardziej ukierunkowanej komunikacji skierowanej do Państwa
 • Przeprowadzanie badań i analiz danych w celu ulepszenia naszych produktów, usług i stron internetowych
 • Zapewnienie innych usług, o które prosiliśmy
 • Przekazywanie Informacji członkom Niezależnych Sił Sprzedaży:Przekazujemy informacje osobom rekrutującym Państwa, Niezależnym Dyrektor Sprzedaży, Niezależnym Krajowym Dyrektor Sprzedaży, by było możliwe honorowanie naszych umów, związanych z Państwem i z nimi. Przekazujemy im jedynie dane osobowe, które są niezbędne, w celu zapewnienia wsparcia i zweryfikowania obowiązujących umów. Możemy przekazywać informacje członkom Niezależnych Sił Sprzedaży, innym niż osoby Państwa rekrutujące, Niezależne Dyrektor Sprzedaży i Niezależne Krajowe Dyrektor Sprzedaży dla celów rozpoznania i wynagradzania, a także w celu umożliwienia kontaktów z członkami Niezależnych Sił Sprzedaży.
 • Inne sytuacje, w których informacje mogą zostać udostępnione:W celu zapewnienia najwyższej jakości Złotej Zasady Obsługi Klienta na całym świecie dopuszczamy inne sytuacje, w których dane osobowe mogą zostać przekazane. Możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom Mary Kay, działając w środowisku chronionym. Będziemy także przekazywać te informacje jeśli będzie to wymagane przez prawo i jeśli zostanie to właściwie uzasadnione przez organy władzy publicznej.
 
Informacje Sumaryczne i inne niż osobowe
Możemy przekazywać dane sumaryczne, które nie identyfikują Państwa w kontekście ogólnych analiz biznesowych. Na przykład, możemy ujawnić liczbę osób odwiedzających strony i serwisy Mary Kay.
Transfer danych
Możemy przekazywać dane osobowe do baz danych Mary Kay w krajach innych niż te, w których zostały one zebrane. Nasz Międzynarodowy Program Ochrony Danych wymaga zapewnienia tego samego poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji osobowych we wszystkich krajach, zgodnie z procedurami i umowami zawartymi w celu zapewnienia tego. Dane mogą zostać czasowo przekazane sprzedawcom lub partnerom biznesowym, w celu zrealizowania usług z Mary Kay i/lub od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych. Ci sprzedawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi na poziomie takich samych, wysokich standardów, jakie obowiązują w Mary Kay. Nie mogą używać tych informacji w celach innych, niż zapewnienie usług dla klientów Mary Kay lub Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, w takim zakresie jak było to wymagane.
Ochrona
Mary Kay chroni dane osobowe, pozostawiając je pod kontrolą firmy, według standardowych praktyk bezpieczeństwa, w celu uniknięcia niewłaściwego używania, utraty, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia lub zmiany tych informacji. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to koniecznie w celu zrealizowania celów biznesowych, w ramach których te dane zostały zebrane, z wyjątkiem kontraktowych, prawnych czy regulacyjnych powodów wymagających, by dane osobowe nie zostały skasowane przez ustalony okres czasu.
Skontaktuj się z nami
Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości lub pytania związane z ochroną danych osobowych związanych z Mary Kay lub pytania związane z jakąkolwiek z naszych stron internetowych lub jeśli mają Państwo dodatkowe pytania odnoszące się do Ochrony Danych w Mary Kay, prosimy skontaktować się z:
Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.
Centrum Konsultanta Mary Kay
ul. Żaryna 2B bud.C
02-593 Warszawa
ck@mkcorp.com
(0-22) 211-00-00
LUB
Mary Kay Międzynarodowy Zespół ds. Ochrony Danych
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140