Reprezentacja Mary Kay na globalnej debacie o sile kobiet i równości płci.

Deborah Gibbins uczestniczyła w Forum dotyczącym siły kobiet (Women’s Empowerment Principles Forum) ONZ w Nowym Jorku.

Nowy Jork, 14 marca 2019Deborah Gibbins reprezentowała Mary Kay na Forum o sile kobiet i równości płci. Podczas tego wydarzenia liderzy świata biznesu omawiają kwestie związane z pozycją kobiet w społeczeństwie oraz na rynku, w szczególności na rynku pracy.

Forum obejmuje takie obszary jak m.in.:

  • kobiety na stanowiskach kierowniczych
  • firmy prowadzone przez kobiety
  • równość płac

Celem spotkania było spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się jak można pomóc firmom, inwestorom, organizacjom rządowym i innym podmiotom korzystać z nowych nadarzających się okazji i pracować wspólnie tworząc nowe korzystne możliwości dla kobiet. Myśl przewodnia Forum to zwiększenie tempa zmian pozycji kobiet na rynku oraz wsparcie biznesów, żeby stanęły na wysokości zadania w obliczu tych zmian.

Na takim spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej firmy, która od wielu lat wspiera programy związane z przeciwdziałaniem nierówności i promowaniem kobiet.

Deborah Gibbins zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego. W tej roli nadzoruje planowanie strategiczne i rozwój finansowy Mary Kay na całym świecie. Jest odpowiedzialna za planowanie finansowe, sprawozdawczość, kontroluje kwestie skarbowe, podatkowe i przeprowadza kontrolę wewnętrzną Spółki.