Dyrektor Sprzedaży Katarzyna Siedziako

O mnie

Wierzę, że obsługa klientek jest jednym z najważniejszych czynników, który różni nas od innych firm.