• Polityka Prywatności Konsumenta
 • Globalne Oświadczenie o Prywatności
 • Polityka Prywatności Osobistej Strony Internetowej
 • Polityka Prywatności Niezależnej Konsultantki
 • Umowa Licencyjna UGC

Polityka Prywatności Konsumenta

Zakres

W niniejszej Polityce Prywatności Konsumenta opisano informacje, które firma Mary Kay gromadzi w odniesieniu do Państwa. Omówiono w niej szczegółowo, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i wybory, których mogą Państwo dokonać w zakresie sposobu wykorzystywania tych informacji. Informacje omówione w niniejszej Polityce oraz Globalnym Oświadczeniu o Prywatności Mary Kay obejmują informacje gromadzone na Państwa temat na stronach Mary Kay oraz za pośrednictwem specjalnych programów i usług oferowanych przez Niezależne Konsultantki Kosmetyczne Mary Kay lub osoby trzecie, zgodnie z opisem podanym w niniejszej Polityce.

Produkty Mary Kay® są dostępne w sprzedaży tylko u naszych Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych. W odniesieniu do informacji dotyczących prywatności w związku z Państwa wizytą na Stronie Osobistej Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej Mary Kay proszę zapoznać się z zakładką Polityki Prywatności Strony Osobistej na tej stronie.

W odniesieniu do Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, które chcą uzyskać dalsze informacje na temat prywatności, które odnoszą się specyficznie do nich, proszę zapoznać się z zakładką Polityki Prywatności Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej na tej stronie.
 

Kim jesteśmy

Mary Kay Cosmetics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2B wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000149644 jest członkiem ogólnoświatowej grupy spółek Mary Kay i administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności została opublikowana w imieniu grupy Mary Kay; zatem wszelkie odniesienia do „Mary Kay” i określenia „my”, „nas” i „nasz” dotyczą danej spółki Mary Kay, odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z poniższych danych.

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


Zobowiązujemy się do współpracy z Państwem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkich skarg lub obaw dotyczących prywatności. Współpracujemy z krajowymi organami ds. ochrony danych, jeśli uważają one, że pojawił się problem w zakresie prywatności. Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) — polskiego organu nadzoru ds. ochrony danych (https://uodo.gov.pl).  Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa obawami zanim zgłoszą je Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; dlatego też prosimy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami.

 

Gromadzone przez nas informacje

Możemy gromadzić informacje na Państwa temat z różnych źródeł. Należą do nich informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa; informacje podane nam przez Państwa Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną lub w jej imieniu w celu zapewnienia lepszych doświadczeń klientom; informacje gromadzone przez nas na Państwa temat podczas wizyt na naszych stronach lub przeglądania reklam internetowych Mary Kay® oraz informacje gromadzone przez nas na Państwa temat z innych źródeł (jeżeli jest to dozwolone przepisami).

Informacje otrzymywane bezpośrednio od Państwa: Otrzymujemy informacje bezpośrednio od Państwa, kiedy decydują się Państwo na udział w naszych ofertach i programach lub w inny sposób podają nam informacje w sposób bezpośredni. Oto przykłady informacji, które możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Numer telefonu lub numer telefonu komórkowego
 • Wiek
 • Data urodzenia
 • Imię i nazwisko Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Inne informacje dotyczące Państwa i Państwa rodziny, takie jak płeć lub preferencje w zakresie korzystania z produktów i/lub zachowania
 • Dane demograficzne
 • Preferencje w zakresie przyszłej komunikacji

Dane kontaktowe znajomych, z którymi mamy się skontaktować my lub Niezależna Konsultantka Kosmetyczna. Kiedy przekazują nam Państwo informacje dla celów wiadomości polecających znajomych, wykorzystujemy te informacje jedynie do przesłania wiadomości, o którą Państwo wnioskują.

 • Informacje gromadzone podczas odwiedzania naszych stron, korzystania z naszych usług lub wyświetlania naszych reklam internetowych: Wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie w celu gromadzenia informacji na Państwa temat podczas odwiedzania naszych stron, korzystania z naszych usług lub wyświetlania reklam internetowych. Oto przykłady informacji, które możemy gromadzić za pomocą tych technologii:
 • Rodzaj przeglądarki i system operacyjny
 • Wyświetlane strony internetowe
 • Kliknięte łącza
 • Adres IP
 • Strony odwiedzone przed wejściem na naszą stronę
 • Otwarte i/lub przesłane dalej wiadomości e-mail od Mary Kay
 • Oferty Mary Kay lub łącza, które otwierają Państwo za pośrednictwem wiadomości e-mail
 • Informacje o wizytach na Stronie Osobistej Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
 • Państwa wybory i preferencje produktowe  

Proszę zapoznać się również z częścią pt. „Pliki cookies, Web Beacon i inne technologie” poniżej.

 

Sposób wykorzystania tych informacji

Wykorzystujemy gromadzone informacje w celu dostarczania Państwu ofert, produktów i usług, realizacji naszych zobowiązań prawnych oraz w celach wskazanych poniżej, o ile leży to w naszym uzasadnionym interesie oraz interes ten nie narusza Państwa prawa do prywatności. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od konkretnego celu, w jakim z nich korzystamy. Informacje te pomagają nam powiązać Państwa z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, od której mogą Państwo kupować produkty, informować Państwa o ekscytującej możliwości zostania Niezależną Konsultantką Kosmetyczną Mary Kay oraz zarządzać naszymi stronami i usługami, w tym usługami dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych.

Oto konkretne sposoby możliwego wykorzystania informacji gromadzonych przez nas na Państwa temat:
Wysyłanie próbek, produktów i informacji na żądanie
Rozwój nowych i ulepszonych produktów i usług
Udział w konkursach, programach lub ofertach na Państwa wniosek lub na wniosek Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
W związku z usługami oferowanymi Państwa Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej
Tworzenie i zarządzanie Państwa kontem i/lub kontem Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Przetwarzanie płatności za zakupy lub inne usługi na rzecz lub w imieniu Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Ochrona przed lub identyfikacja ewentualnych oszukańczych transakcji
O ile jest to dozwolone przepisami, przekazywanie Państwu indywidualnych, niezamówionych ofert i informacji o produktach i usługach Mary Kay drogą pocztową, w tym w związku z usługami świadczonymi na rzecz Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Opracowanie i przedstawianie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań
Analiza wykorzystania naszych produktów, usług i stron
Zrozumienie, w jaki sposób dotarli Państwo na naszą stronę oraz w jaki sposób korzystają Państwo ze strony, abyśmy mogli ją udoskonalić
Ustalenie skuteczności naszych reklam
Egzekwowanie naszych Warunków i inne czynności zarządzania naszą działalnością
Wykorzystamy te informacje jedynie w celach, w których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać w innym celu i cel ten jest zgodny z celem pierwotnym. 

Państwa wybory i dostęp do informacji

Wybory: Mogą Państwo wybrać sposób, w jaki będziemy się z państwem komunikować.

Komunikacja cyfrowa i elektroniczna:
Będziemy przesyłać promocyjne wiadomości mobilne lub e-mail wyłącznie, jeżeli poproszą Państwo o ich otrzymanie lub jeżeli Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna poprosi nas z o przesłanie ich do Państwa.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zaprzestać otrzymywania od Mary Kay promocyjnych wiadomości mobilnych i e-mail. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji lub zakończenia subskrypcji, podanymi w każdej otrzymanej od nas wiadomości.

Jeżeli podali Państwo informacje Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej za pośrednictwem jej Strony Osobistej, mogą Państwo uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób można zgłosić do Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej wniosek dotyczący Państwa preferencji w zakresie otrzymywania lub nieotrzymywania od niej komunikatów za pośrednictwem jej Strony Osobistej.

Dostęp: Uznajemy prawo osób fizycznych do dostępu do ich danych osobowych. Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie dokładności Państwa danych osobowych. Mogą Państwo przeglądać, korygować lub aktualizować dane osobowe podawane firmie Mary Kay. Niektóre programy Mary Kay umożliwiają przeglądanie lub aktualizację danych osobowych przez Internet. Proszę sprawdzić, czy są Państwo zarejestrowani, aby dowiedzieć się, czy mogą Państwo przeglądać lub aktualizować swoje dane. Jeżeli przekazali Państwo swoje informacje Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej za pośrednictwem jej Strony Osobistej, prosimy o bezpośredni kontakt z nią w celu aktualizacji Państwa danych osobowych. Przysługują Państwu także pewne prawa opisane poniżej w części „Prawa osób, których dane dotyczą”. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych, lub z Obsługą Klienta lub Globalnym Zespołem ds. Prywatności.

Pliki cookies, Web Beacon i inne technologie

W jaki sposób korzystamy z plików cookies, Web Beacon i innych technologii:
Wykorzystujemy te technologie do zapewnienia Państwu wzbogaconych, bardziej spersonalizowanych doświadczeń konsumenckich. Korzystamy z internetowych plików cookies w celu gromadzenia i przechowywania danych osobowych i innych technologii oraz przekazujemy Państwu informacje o ich wykorzystaniu, w razie konieczności pytając o pozwolenie. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat podano poniżej.

Pliki cookies: Plik cookie to mały plik zapisywany na komputera przez stronę internetową, wykorzystującą pliki cookies do przechowywania informacji na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Korzystamy z plików cookies w celu monitorowania sposobu korzystania z naszych stron i pomocy w personalizacji Państwa doświadczeń online. Na przykład, w przypadku rejestracji na naszych stronach możemy przechowywać niepowtarzalny kod w pliku cookie na Państwa komputerze. Podczas kolejnych odwiedzin tej strony przy użyciu tego samego komputera nasze serwery rozpoznają Państwa za pomocą pliku cookie. Następnie możemy wykorzystać informacje przekazane przez Państwa w momencie rejestracji wraz z czynnościami wykonywanymi na naszych stronach, aby zapewnić Państwu lepsze doświadczenia na stronie internetowej.

Mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Większość przeglądarek automatycznie je akceptuje. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, w tym sposobów odmowy ich zapisu na komputerze, proszę kliknąć poniższe łącza:

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
http://www.allaboutcookies.org/cookies/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Pliki Web Beacon:
Pliki web beacon to małe fragmenty kodu zagnieżdżone na stronach internetowych lub w e-mailach. Możemy wykorzystać pliki web beacon do dostarczania lub komunikacji z plikami cookies, liczenia użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową oraz do zrozumienia schematów wykorzystania. Możemy także zamieścić pliki web beacon w wiadomościach e-mail, aby dowiedzieć się, czy wiadomość została otwarta, spowodowała wykonanie działania lub została przesłana dalej.

Mogą Państwo wyłączyć tę możliwość gromadzenia informacji przez pliki web beacon, odrzucając pliki cookies zgodnie z powyższym opisem.

Inne technologie: Poniżej podano przykłady innych technologii, które możemy wykorzystać w celu świadczenia lepszych usług:

Sieciowe zmienne sesyjne: Informacje przekazywane z jednego adresu URL do innego podczas przeglądania sieci.
Wtyczki/dodatki do przeglądarki: Dodatkowe elementy sieciowe, których instalacja może być konieczna w celu aktywacji pewnych funkcji sieciowych na naszych stronach. Mają Państwo możliwość nieinstalowania tych elementów.

Reklamy osób trzecich: Możemy pozwolić osobom trzecim, w tym partnerom biznesowym, na wyświetlanie reklam na naszych stronach internetowych. Niektóre z tych firm mogą zapisać pliki cookies na Państwa komputerze w celu rozpoznawania Państwa komputera za każdym razem, gdy wysyłają Państwu reklamę online. Umożliwia im to zrozumienie, gdzie Państwo lub inne osoby korzystające z Państwa komputera zobaczyły ich reklamę i wyświetlanie reklam, które ich zdaniem Państwa zainteresują. Nie kontrolujemy sposobu wykorzystywania plików cookies przez te firmy.

Udostępnianie informacji

Sukces naszej działalności zależy od Państwa zaufania. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych handlowcom spoza Mary Kay, chyba że prosiliśmy o Państwa zgodę i uzyskaliśmy ją. Udostępniamy Państwa dane osobowe jedynie w sposób opisany poniżej oraz w obrębie firmy Mary Kay.

Zewnętrzni usługodawcy: Korzystamy z zewnętrznych usługodawców w celu realizacji różnych usług w naszym imieniu i może zaistnieć konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych tym zewnętrznym usługodawcom, ale jedynie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności Konsumenta. Należy pamiętać, że podajemy naszym usługodawcom jedynie dane osobowe, których potrzebują oni do świadczenia usług i zobowiązujemy ich do ochrony tych informacji i niewykorzystywania ich do innych celów.

Możemy korzystać z pomocy usługodawcy w celu:
Realizacji Państwa wniosków dotyczących produktów i usług i odpowiadania na Państwa pytania.
Hostingu naszych stron i przesyłania naszych wiadomości e-mail i SMS.
Przesyłania próbek produktów, kontaktowania się ze zwycięzcami konkursu, zarządzania płatnościami lub podejmowania innych działań w naszym imieniu.
Analizowania danych, czasami łącznie z innymi źródłami, w celu przesłania Państwu bardziej ukierunkowanych komunikatów.
Przeprowadzania badań i analizy danych w celu poprawy naszych produktów, usług i stron.

Inne sytuacje, w których możemy ujawnić Państwa dane osobowe:

Jeżeli jest to dozwolone przepisami, w celu ochrony i obrony praw i majątku Mary Kay (w tym egzekwowania naszych Warunków i Umów).
  Gdy jest to wymagane przepisami i/lub przez władze publiczne.

Dane zagregowane i nieosobowe: Możemy udostępniać dane zagregowane, które nie pozwalają na Państwa identyfikację, w celu ogólnej analizy biznesowej. Na przykład, możemy ujawnić liczbę odwiedzających na stronach internetowych lub w serwisach Mary Kay.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Dysponujemy odpowiednimi procedurami technicznymi, administracyjnymi i fizycznymi w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Mary Kay udziela dostępu do danych osobowych jedynie osobom, które mają ku temu potrzebę biznesową w ramach wewnętrznych struktur.; ponadto zapewniamy, aby nasze zabezpieczenia były adekwatne do szkód, które mogą być spowodowane utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą danych. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu biznesowego, w którym zostały one zgromadzone, chociaż w niektórych przypadkach ze względów umownych, prawnych lub regulacyjnych dane osobowe nie są usuwane przez pewien okres czasu. 

Wprowadziliśmy również procedury postępowania z wszelkimi podejrzeniami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa i właściwy organ regulacyjny o naruszeniu, jeżeli jest to prawnie wymagane.

Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe naszym zewnętrznym usługodawcom, zobowiązujemy ich do ochrony informacji i niewykorzystywania informacji w jakimkolwiek innym celu.

Kiedy gromadzimy lub przesyłamy dane wrażliwe, takie jak numer karty kredytowej, stosujemy standardowe metody branżowe w celu ochrony tych informacji. 

Należy pamiętać, że konieczne może być ujawnienie danych osobowych osoby fizycznej w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Przekaz informacji

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do baz danych Mary Kay, w tym Mary Kay, Inc., zlokalizowanych w krajach innych niż kraj, z którego dostarczono informacje, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej.  Globalny Program Prywatności Mary Kay, Inc. wymaga takiego samego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na wszystkich obszarach geograficznych, wraz z obowiązującymi procedurami i umowami, które pomogą w ich zapewnieniu. 

Dane mogą być przekazywane usługodawcy lub partnerowi biznesowemu w celu świadczenia usług na rzecz Mary Kay, np. w zakresie ukierunkowanych wiadomości e-mail, informacji mailingowych lub próbek. Usługodawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony i zarządzania danymi osobowymi przy zachowaniu wysokich standardów, takich samych, jak stosowane przez Mary Kay, i nie mogą korzystać z informacji w celach innych niż świadczenie usług żądanych przez Mary Kay (zob. „Zewnętrzni usługodawcy” powyżej).

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).  Kraje te, do których należą Stany Zjednoczone, mogą nie podlegać przepisom, które zapewniają taki sam poziom ochrony, jak EOG. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych otrzymanych przez Mary Kay Inc. w Stanach Zjednoczonych z EOG, Mary Kay Inc. dokonała samodzielnej certyfikacji zgodności z Założeniami Tarczy Prywatności UE–USA, określonymi przez amerykański Departament Handlu, i przestrzega Zasad Tarczy Prywatności dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych do niej z EOG. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Polityki Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności przeważające znaczenie mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat Założeń Tarczy Prywatności oraz zapoznać się z certyfikacją Mary Kay Inc., proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych w ramach Założeń Tarczy Prywatności Mary Kay Inc. podlega władzy dochodzeniowej i egzekucyjnej amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych okolicznościach konieczne może być ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym wymogi w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Mary Kay Inc. zobowiązała się ponadto do poddania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach Tarczy Prywatności UE–USA niezależnemu mechanizmowi rozstrzygania sporów, Tarczy Prywatności UE BBB, obsługiwanej przez Radę Better Business Bureaus. Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia Państwa skargi w terminie lub jeżeli Mary Kay nie ustosunkuje się w sposób zadowalający do Państwa skargi, proszę odwiedzić stronę internetową Tarczy Prywatności UE BBB, dostępną pod adresem http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, aby uzyskać dalsze informacje i złożyć skargę.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania uwzględnimy ilość, charakter oraz wrażliwość informacji, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych: więcej informacji podano poniżej w części pt. „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Jeżeli poddamy Państwa dane osobowe anonimizacji, tak aby nie można ich było z Państwem powiązać (na przykład w celach badawczych lub statystycznych), możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Państwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o. lub jeżeli są Państwo Niezależną Konsultantką Kosmetyczną zamieszkałą na terytorium Unii Europejskiej, a Państwa dane osobowe są gromadzone lub wykorzystywane przez jakąkolwiek spółkę grupy Mary Kay, przysługują Państwu określone prawa, zwane „prawami osób, których dane dotyczą”, które mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do Państwa danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia w zakresie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; oraz (iii) żądania przekazania kopii Państwa danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej w formacie cyfrowym. Jeżeli chcą Państwo wykonać jedno z tych praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej polityce prywatności.

Nie będą Państwo musieli uiszczać opłat za dostęp do swoich danych osobowych ani za wykonywanie innych praw opisanych powyżej. Możemy jednak pobrać zasadną opłatę, jeżeli Państwa wniosek jest wyraźnie bezpodstawny, powtarzalny, nadmierny lub skutkuje niepotrzebnymi kosztami. Możemy również odmówić realizacji Państwa wniosku w tych okolicznościach. Może zaistnieć potrzeba zażądania od Państwa konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość przed udzieleniem Państwu dostępu do danych osobowych lub wykonaniem jakichkolwiek innych praw, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie nieuprawnionej.

Prywatność dzieci w internecie

Uważamy, że należy zapewnić dodatkową ochronę dzieci w Internecie. Zachęcamy rodziców i opiekunów do spędzania czasu z dziećmi w Internecie, aby uczestniczyli i monitorowali oni ich aktywność online.

Nie zamierzamy pozyskiwać danych osobowych od dzieci poniżej 14. roku życia. Prosimy o potwierdzenie wieku w związku z gromadzeniem danych osobowych na naszych stronach internetowych w celu uniknięcia pozyskiwania informacji od osób poniżej 14. roku życia.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Będziemy publikować zmiany niniejszej Polityki Prywatności i uaktualniać datę wejścia w życie w przypadku aktualizacji niniejszej Polityki lub Globalnego Oświadczenia o Prywatności. Jeżeli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy o tym Państwa, wysyłając e-mail na adres podany ostatnio przez Państwa lub zamieszczając ogłoszenie o zmianach na tej stronie.

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa informacji w związku z działalnością Mary Kay lub którąkolwiek z naszych stron lub dodatkowych pytań dotyczących Prywatności w firmie Mary Kay, prosimy o kontakt z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


lub

Globalny Zespół ds. Prywatności Mary Kay
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

 

Globalne Oświadczenie o Prywatności Mary Kay

W firmie Mary Kay rozumiemy, jak ważna jest prywatność. Naszym głównym celem jest ochrona, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przekazywanych nam w duchu jednej z naszych najważniejszych zasad — Złotej Zasady. Państwa wybór w odniesieniu do danych osobowych jest dla nas ważny i będziemy korzystać z danych i przechowywać je wyłącznie w sposób, który ujawnialiśmy Państwu w momencie powierzenia nam tych informacji. W związku z tym nie handlujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy powierzonych nam danych osobowych. Niniejsze Globalne Oświadczenie o Prywatności opisuje nasze starania mające na celu utrzymanie Państwa zaufania. 

Staramy się konsekwentnie stosować polityki prywatności na całym świecie. Nasze polityki prywatności mają na celu przestrzeganie przepisów w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność i dotyczą: 

1. Wszystkich osób, które podają nam dane osobowe, takich jak Niezależne Konsultantki Kosmetyczne, konsumenci, klienci, uczestnicy badań, partnerzy biznesowi, udziałowcy, osoby ubiegające się o pracę, pracownicy, emeryci i inni; . 
2. Wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność, nawet jeżeli nie istnieją w nich lokalne przepisy dotyczące prywatności; 
3. Wszelkich metod kontaktu, takich jak Internet, bezpośrednie wiadomości e-mail, telefon i usługi mobilne oraz wszelkich innych pojawiających się technologii i metod, które mogą zostać wykorzystane. 

Mary Kay zarządza kwestiami dotyczącymi prywatności za pośrednictwem naszego Globalnego Zespołu ds. prywatności, reprezentującego wszystkie regiony geograficzne, w których prowadzimy działalność i wszystkie procesy biznesowe, w ramach których gromadzone są dane osobowe — np. od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, z wyniku promocji konsumenckich oraz programów pracowniczych. Mary Kay stara się promować i wykorzystywać najlepsze praktyki branżowe w celu zapewnienia obsługi kwestii związanych z prywatnością oraz ochrony danych osobowych.

Za wzór dla naszych polityk prywatności służą przyjęte na szczeblu międzynarodowym zasady ochrony prywatności lub uczciwe praktyki informacyjne, takie jak te ustanowione przez unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO) oraz Tarczę Prywatności UE–USA, określoną przez amerykański Departament Handlu: www.privacyshield.gov

Firma Mary Kay Inc. posiada certyfikat potwierdzający jej zgodność z zasadami Tarczy Prywatności UE–USA w zakresie powiadamiania, wyboru, dalszego przesyłania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania uprawnień. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności oraz zapoznać się z naszą stroną poświęconą certyfikacji, proszę odwiedzić stronę www.privacyshield.gov

Każda firma Mary Kay posiada własną Politykę Prywatności, która spełnia zarówno przepisy specyficzne dla kraju, w którym prowadzi działalność, jak i zasady określone w Globalnym Oświadczeniu o Prywatności Mary Kay. Proszę kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i wyświetlić politykę prywatności dla Państwa lokalizacji.

Zasady te oraz sposób, w jaki Mary Kay stara się je stosować opisano poniżej.

Dlaczego gromadzimy informacje?

Mary Kay gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu zapewnienia niezwykłych możliwości biznesowych, fantastycznych produktów oraz usług najwyższej jakości dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych i ich klientów, konsumentów naszych produktów i usług, pracowników, a także innych osób, które mogą mieć kontakt z Mary Kay. Ograniczamy gromadzenie danych osobowych do informacji istotnych dla realizacji naszych celów w zakresie zapewniania najwyższej jakości, wartości i możliwości. Na przykład, wykorzystujemy adresy 
e-mail do wysyłania Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym, konsumentom, pracownikom i osobom ubiegającym się o pracę żądanych informacji, a informacje zwrotne otrzymane od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych i konsumentów służą ulepszaniu  produktów i usług oferowanych przez Mary Kay. 

Powiadomienia

Informujemy osoby fizyczne o tym, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób są one wykorzystywane, czy mogą zostać przekazane innym osobom, aby zapewnić żądane produkty lub usługi oraz o sposobie przekazywania zapytań do lokalnej firmy Mary Kay lub Zespołu ds. Prywatności Mary Kay. Na naszych stronach internetowych zamieszczone jest łącze do Polityki Prywatności; ponadto przesyłamy ukierunkowane powiadomienia o ochronie prywatności użytkownikom, którzy  mogą potrzebować dodatkowych informacji na temat różnych obszarów naszych stron internetowych w stosownych przypadkach. 

Wybór

Oferujemy osobom, które podają nam informacje wybór w zakresie otrzymywania od nas dalszych komunikatów. Nasze wiadomości e-mail i newslettery wysyłane są tylko do osób, które poprosiły o ich otrzymywanie lub kiedy Niezależna Konsultantka Kosmetyczna prosi nas o przesłanie ich do Państwa. Nasze komunikaty informują Państwa o tym, w jaki sposób można zakończyć subskrypcję lub zrezygnować z otrzymywania przyszłych komunikatów. Możemy zapytać poszczególne osoby, czy chcą wziąć udział w badaniach rynku, a następnie kontaktować się z nimi w przypadku udzielenia zezwolenia.

Technologia

Mary Kay posługuje się technologią w celu zapewnienia lepszej obsługi Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, konsumentów, pracowników i innych osób. Informujemy o tym, kiedy używamy technologii związanych z prywatnością. Korzystamy z internetowych plików cookies w celu gromadzenia i przechowywania danych osobowych oraz przekazujemy Państwu informacje o ich wykorzystaniu, w razie konieczności pytając o pozwolenie, w zależności od Państwa kraju zamieszkania. 

Dostęp

Mary Kay podejmuje działania w celu upewnienia się, że wykorzystywane przez nas dane osobowe są poprawne. Zapewniamy osobom fizycznym dostęp do danych osobowych, które zostały nam przekazane, aby mogły dokonać ich przeglądu i skorygować je lub poprosić nas o niekorzystanie z tych danych. 

Bezpieczeństwo

Mary Kay chroni dane osobowe znajdujące się pod jej kontrolą, stosując standardowe branżowe praktyki i zabezpieczenia w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu lub zmianie informacji. Mary Kay udziela dostępu do danych osobowych jedynie osobom, które mają ku temu potrzebę biznesową w ramach wewnętrznych struktur. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały one zgromadzone, chyba że ze względów umownych, prawnych lub regulacyjnych dane osobowe nie są usuwane przez pewien okres czasu.

Przekaz danych

Możemy przekazywać dane osobowe do baz danych Mary Kay zlokalizowanych w krajach innych niż kraj, z którego je dostarczono. Nasz Globalny Program Prywatności wymaga takiego samego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, wraz z obowiązującymi procedurami i umowami, które pomogą w ich zapewnieniu. Dane mogą być przekazywane sprzedawcy lub partnerowi biznesowemu w celu świadczenia usług na rzecz Mary Kay i/lub Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych. Sprzedawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony i zarządzania danymi osobowymi przy zachowaniu równie wysokich standardów, co Mary Kay. Nie mogą oni korzystać z informacji w celach innych niż świadczenie usług żądanych przez Państwa, Mary Kay lub Państwa Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną.

Dzieci

Mary Kay nie zamierza pozyskiwać danych od dzieci poniżej 14. roku życia lub w innym wieku, określonym przepisami specyficznymi dla danego kraju. Na naszych stronach internetowych prosimy o potwierdzenie wieku przed pozyskaniem danych osobowych, aby upewnić się, że nie gromadzimy informacji od dzieci.

Odpowiedzialność

Mary Kay oczekuje, że nasi pracownicy i partnerzy utrzymają zaufanie, jakim nas darzą osoby, które przekazują nam dane osobowe. Zapewniamy pracownikom szkolenie w zakresie ochrony prywatności oraz podkreślamy znaczenie prywatności w naszym ogólnoświatowym programie postępowania w biznesie. Osoby zarządzające danymi osobowymi dokonują samooceny w zakresie ochrony prywatności w celu upewnienia się, że dane osobowe są bezpieczne i chronione. Okresowo badamy zgodność z wymogami w zakresie prywatności.

Polityki prywatności oraz praktyki w zakresie ochrony danych Mary Kay obejmują, na mocy umowy, nasze relacje z dostawcami i partnerami. Popieramy również samoregulację branży jako elastyczny sposób na nadążanie za pojawiającym się kwestiami dotyczącymi prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z Polityką Prywatności danego kraju, proszę kliknąć tutaj.

Kontakt

W przypadku pytań lub obaw dotyczących Państwa prywatności proszę kontaktować się bezpośrednio z nami. Proszę kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i wyświetlić prawidłowy adres lub adres e-mail, z którego należy korzystać w Państwa lokalizacji, lub też skorzystać z adresu pocztowego lub e-mail podanego poniżej. Przesyłając pytania lub uwagi można posługiwać się językiem ojczystym.

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


W przeciwnym wypadku można skontaktować się z nami pod następującym adresem:

Globalny Zespół ds. Prywatności Mary Kay
16251 Dallas Parkway
Addison, 
TX 75001 
USA
privacy.global@mkcorp.com
(800) 453-1140 

Zobowiązujemy się do współpracy z Państwem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkich skarg lub obaw dotyczących prywatności. Współpracujemy z krajowymi organami ds. ochrony danych, jeśli uważają one, że pojawił się problem w zakresie prywatności. 

Mary Kay Inc. uczestniczy w Programie Akredytowanych Przedsiębiorstw (Accredited Business Program) amerykańskiej Rady Better Business Bureaus (BBB). Więcej informacji na temat tego programu i jego procesu rozstrzygania sporów jest dostępnych pod adresem www.bbb.org.
Prawa do prywatności w Unii Europejskiej
Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE–USA Mary Kay dokłada starań w celu rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych, których miejsce pobytu znajduje się w Unii Europejskiej lub osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Mary Kay w Unii Europejskiej. Obywatele Unii Europejskiej posiadający pytania lub skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności powinni najpierw skontaktować się z Mary Kay w kraju zamieszkania.

Mary Kay zobowiązała się ponadto do poddania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach Tarczy Prywatności UE–USA niezależnemu mechanizmowi rozstrzygania sporów, Tarczy Prywatności UE BBB, obsługiwanej przez Radę Better Business Bureaus. Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia Państwa skargi w terminie lub jeżeli Mary Kay nie ustosunkuje się w sposób zadowalający do Państwa skargi, proszę odwiedzić stronę internetową Tarczy Prywatności UE BBB, dostępną pod adresem www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers,aby uzyskać dalsze informacje i złożyć skargę.

Powiadamianie o zmianach Polityki

Mary Kay powiadomi Państwa o zasadniczych zmianach naszego Globalnego Oświadczenia o Prywatności, przedstawiając i zamieszczając zmiany wraz z nową wersją na niniejszej stronie internetowej. Proszę zapoznać się z następującymi zmianami: 

Ostatnia aktualizacja: [maj 2018 r.]

Oświadczenie o Prywatności Online powstało w 2004 r. 

Aktualizacja w 2006 r.: Podano zaktualizowane informacje dotyczące bezpieczeństwa informacji i prywatności w Internecie.

Aktualizacja w 2012 r.: Aktualizacje z 2012 r. miały na celu połączenie starań na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie prywatności na wszystkich rynkach Mary Kay na całym świecie oraz zapewnienie konsumentom, Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym, pracownikom i innym osobom, które mogą odwiedzać nasze strony internetowe centralnej lokalizacji, w której mogą uzyskać informacje na temat naszej polityki i praw w zakresie danych osobowych. Zmiany te obejmowały również aktualizacje w zakresie zgodności ze zmianami przepisów w wielu krajach, w których Mary Kay prowadzi działalność. 

Aktualizacja w 2016 r.: Aktualizacje z 2016 r. odnoszą się do przyjęcia Tarczy Prywatności UE–USA.

Aktualizacja w 2018 r.: Objaśnienie języka i aktualizacja w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO).
 

Polityka prywatności Strony Osobistej

Mary Kay z dumą wspiera starania Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych Mary Kay za pomocą programów takich, jak Strony Osobiste, które umożliwiają Niezależnym Konsultantom Kosmetycznym dotarcie do klientów z wykorzystaniem narzędzi internetowych i wygodnego, całodobowego dostępu do informacji o produktach i usługach Mary Kay® oferowanych przez Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną.

Kiedy przekazują Państwo swoje informacje Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej za pośrednictwem jej Strony Osobistej, Państwa informacje zamieszczane są w bezpiecznej lokalizacji w imieniu Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej. Państwa informacje zostaną udostępnione Mary Kay, ale nie będą dostępne dla innych osób, oprócz tych określonych w niniejszej Polityce Prywatności, bez Państwa zgody.

Kim jesteśmy

Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna jest Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, na której Stronie Osobistej podają i/lub podali Państwo swoje informacje. Dane kontaktowe Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej znajdują się na jej Stronie Osobistej.

Mary Kay Cosmetics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000149644 jest członkiem ogólnoświatowej grupy spółek Mary Kay. Odniesienie do „Mary Kay” w niniejszej polityce prywatności dotyczy danej spółki Mary Kay odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się z Państwa Niezależną Konsultantką Kosmetyczną lub Mary Kay, korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) — polskiego organu nadzoru ds. ochrony danych (https://uodo.gov.pl). Zobowiązujemy się do współpracy z Państwem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkich skarg lub obaw dotyczących prywatności. Współpracujemy z krajowymi organami ds. ochrony danych, jeśli uważają one, że pojawił się problem w zakresie prywatności. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa obawami zanim zgłoszą je Państwo do Prezesa UODO; dlatego też prosimy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami. 

Informacje gromadzone na Stronie Osobistej

Informacje, które decydują się Państwo podać Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej na jej Stronie Osobistej mogą obejmować:

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy
Nazwę użytkownika i hasło
Numer telefonu
Wiek
Datę urodzenia
Imię i nazwisko Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Rodzaj i odcień skóry oraz informacje dotycząca pielęgnacji skóry i preferencji kosmetycznych
Inne informacje dotyczące Państwa, takie jak płeć lub preferencje w zakresie korzystania z produktów i/lub zachowania
Dane demograficzne
Preferencje w zakresie przyszłej komunikacji
Dane kontaktowe znajomych lub członków rodziny, z którymi Niezależna Konsultantka Kosmetyczna ma się skontaktować.

Podczas wizyty na Stronie Osobistej Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej pliki cookies i inne technologie są wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat Państwa i korzystania przez Państwa ze strony. Oto przykłady informacji, które mogą być gromadzone za pomocą tych technologii:

Rodzaj przeglądarki i system operacyjny
Wyświetlane strony internetowe
Kliknięte łącza
Adres IP
Strony odwiedzone przed wejściem na naszą stronę
Oferty lub łącza, które otwierają Państwo z tej strony
Informacje o wizytach na Stronie Osobistej lub z tej strony
Informacje dotyczące „koszyka zakupów”
Historia zakupów

Sposób wykorzystania tych informacji

Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna korzysta z informacji podanych przez Państwa na Stronie Osobistej w celu:

Zapewnienia Państwu wysokiej jakości usług
Informowania Państwa o nowych produktach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące
Kontaktu z Państwem odnośnie do zamówień i preferencji produktów
Umożliwienia sprzedaży produktów na Państwa rzecz
Organizowania zamówień i dostaw produktów
Zrozumienia Państwa preferencji produktowych i przesyłania informacji lub próbek
Informowania o ofertach specjalnych, promocjach lub konkursach
Umawiania spotkań lub informowania o organizacji wydarzeń
Wysyłania powiadomień dotyczących zakupu, płatności i informacji o wysyłce

Mary Kay korzysta z informacji podanych przez Państwo na Stronie Osobistej w celu:

Ułatwienie przetwarzania płatności za zakupy lub inne usługi na rzecz lub w imieniu Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Ochrony przed lub identyfikacji ewentualnych oszukańczych transakcji
Pomagania Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej w identyfikacji Państwa preferencji
Analizy wykorzystania produktów, usług i stron Mary Kay
Zrozumienia, w jaki sposób dotarli Państwo na Stronę Osobistą oraz w jaki sposób korzystają Państwo ze strony, abyśmy mogli ją udoskonalić dla Państwa i
Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Ustalenia skuteczności Strony Osobistej
Egzekwowania Warunków Strony Osobistej oraz zarządzania i zabezpieczenia strony i działalności w inny sposób
Pytania Państwa, czy chcą Państwo wziąć udział w badaniach rynku, a następnie kontaktowania się z Państwem w przypadku udzielenia zezwolenia
Ułatwiania przekazu informacji, o które Państwo poprosili Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną

Podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały zgromadzone.  Państwa informacje będą wykorzystywane w innym celu wyłącznie, jeżeli jest on zgodny z celem pierwotnym.  

Państwa wybory i sposób dostępu do informacji

Korzystając ze Strony Osobistej, podają Państwo informacje Niezależnej Konsultantce Kosmetycznej.  Mary Kay ma również dostęp do Państwa informacji w celu świadczenia usług na Państwa rzecz oraz na rzecz Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, zgodnie z opisem podanym powyżej w części „Sposób wykorzystania tych informacji”. Zapewniam jednak, że Mary Kay traktuje informacje przekazane za pośrednictwem Strony Osobistej zgodnie z normami określonymi w naszej Polityce Prywatności Konsumenta oraz naszym Globalnym Oświadczeniu o Prywatności, oprócz niniejszej Polityki Prywatności.  Proszę odnieść się do tych polityk prywatności w celu uzyskania dalszych informacji. 

Jeżeli przekażą Państwo informacje bezpośrednio firmie Mary Kay za pośrednictwem Strony Osobistej, mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Mary Kay w celu złożenia wniosku o zaprzestanie przesyłania przyszłych komunikatów bezpośrednio od Mary Kay w związku ze Stroną Osobistą. Proszę skontaktować się z Mary Kay w celu uzyskania większej liczby informacji. Muszą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, aby poprosić ją o nieprzekazywanie i nieprzesyłanie Państwu w inny sposób informacji, które nie są przesyłane bezpośrednio przez Mary Kay za pośrednictwem programu Strony Osobistej.

Mogą Państwo przeglądać, korygować lub aktualizować osobiste dane kontaktowe podawane za pośrednictwem Strony Osobistej, kontaktując się z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną. Przysługują Państwu także pewne prawa opisane poniżej w części „Prawa osób, których dane dotyczą”. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Państwa Niezależną Konsultantką Kosmetyczną lub Mary Kay, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Zewnętrzni usługodawcy

Państwa Niezależna Konsultantka Kosmetyczna może zdecydować się na korzystanie z usług oferowanych przez Mary Kay i zewnętrznych usługodawców w celu zapewnienia wydajnej, wysokiej jakości obsługi. Podczas korzystania z usług zewnętrznych usługodawców przez Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną i/lub Mary Kay może zaistnieć konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych tym zewnętrznym usługodawcom, ale jedynie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że usługodawcy ci otrzymują jedynie dane osobowe, których potrzebują do świadczenia wymaganych usług i są zobowiązani do ochrony Państwa informacji i niewykorzystywania ich do innych celów.

Usługodawcy mogą być wykorzystywani w celu:

Realizacji Państwa wniosków dotyczących produktów i usług
Hostingu stron i przesyłania wiadomości e-mail i SMS
Przesyłania próbek produktów, kontaktowania się ze zwycięzcami konkursu, zarządzania płatnościami lub podejmowania innych działań w imieniu Państwa Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej
Analizowania danych, czasami łącznie z innymi źródłami, w celu przesłania Państwu bardziej ukierunkowanych komunikatów
Przeprowadzania badań i analizy danych w celu poprawy udostępnianych Państwu produktów, usług i stron
Ułatwiania płatności lub przetwarzania zamówień

Bezpieczeństwo informacji

Mary Kay dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Dysponujemy odpowiednimi procedurami technicznymi, administracyjnymi i fizycznymi w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.
Mary Kay udziela dostępu do danych osobowych jedynie osobom, które mają ku temu potrzebę biznesową w ramach wewnętrznych struktur;  ponadto zapewniamy, aby nasze zabezpieczenia były adekwatne do szkód, które mogą być spowodowane utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą danych. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu biznesowego, w którym zostały one zgromadzone, chociaż w niektórych przypadkach ze względów umownych, prawnych lub regulacyjnych dane osobowe nie są usuwane przez pewien okres czasu.

Wprowadziliśmy również procedury postępowania z wszelkimi podejrzeniami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa i właściwy organ regulacyjny o naruszeniu, jeżeli jest to prawnie wymagane.
Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, zobowiązujemy ich do ochrony informacji i niewykorzystywania informacji w jakimkolwiek innym celu.

Kiedy gromadzimy lub przesyłamy dane wrażliwe, takie jak numer karty kredytowej, staramy się stosować standardowe metody branżowe w celu ochrony tych informacji.

Przekaz informacji

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do baz danych Mary Kay, w tym Mary Kay, Inc., zlokalizowanych w krajach innych niż kraj, z którego dostarczono informacje, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Globalny Program Prywatności Mary Kay, Inc. wymaga takiego samego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na wszystkich obszarach geograficznych, wraz z obowiązującymi procedurami i umowami, które pomogą w ich zapewnieniu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcy lub partnerowi biznesowemu w celu świadczenia usług na rzecz Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, np. w zakresie ukierunkowanych wiadomości e-mail, informacji mailingowych lub próbek. Usługodawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony i zarządzania danymi osobowymi przy zachowaniu wysokich standardów, takich samych, jak stosowane przez Mary Kay, i nie mogą korzystać z informacji w celach innych niż świadczenie usług żądanych przez Mary Kay lub Państwa Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną (zob. „Zewnętrzni usługodawcy” powyżej).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).  Kraje te, do których należą Stany Zjednoczone, mogą nie podlegać przepisom, które zapewniają taki sam poziom ochrony, jak EOG. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych otrzymanych przez Mary Kay w Stanach Zjednoczonych z EOG, Mary Kay Inc. dokonała samodzielnej certyfikacji zgodności z Założeniami Tarczy Prywatności UE–USA, określonymi przez amerykański Departament Handlu, i przestrzega Zasad Tarczy Prywatności dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych do niej z EOG. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Polityki Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności przeważające znaczenie mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat Założeń Tarczy Prywatności oraz zapoznać się z certyfikacją Mary Kay, proszę odwiedzić stronę www.privacyshield.gov.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych w ramach Założeń Tarczy Prywatności Mary Kay Inc. podlega władzy dochodzeniowej i egzekucyjnej amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych okolicznościach konieczne może być ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym wymogi w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Mary Kay Inc. zobowiązała się ponadto do poddania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach Tarczy Prywatności UE–USA niezależnemu mechanizmowi rozstrzygania sporów, Tarczy Prywatności UE BBB, obsługiwanej przez Radę Better Business Bureaus. Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia Państwa skargi w terminie lub jeżeli Mary Kay nie ustosunkuje się w sposób zadowalający do Państwa skargi, proszę odwiedzić stronę internetową Tarczy Prywatności UE BBB, dostępną pod adresem www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać dalsze informacje i złożyć skargę.

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania weźmiemy pod uwagę obowiązujące wymogi prawne, ilość, charakter oraz wrażliwość informacji, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w których są one przetwarzane oraz to, czy cele te można osiągnąć za pomocą innych środków.
W niektórych okolicznościach mogą Państwo poprosić swoją Niezależną Konsultantkę Kosmetyczną i/lub Mary Kay o usunięcie Państwa danych: więcej informacji podano poniżej w części pt. „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostały poddane anonimizacji, tak aby nie można ich było z Państwem powiązać (na przykład w celach badawczych lub statystycznych), możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Państwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu określone prawa, zwane „prawami osób, których dane dotyczą”, które mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do Państwa danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia w zakresie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; oraz (iii) żądania przekazania kopii Państwa danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej w formacie cyfrowym. Jeżeli chcą Państwo wykonać jedno z tych praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszym zawiadomieniu o ochronie prywatności.

Nie będą Państwo musieli uiszczać opłat za dostęp do swoich danych osobowych ani za wykonywanie innych praw opisanych powyżej. Możemy jednak pobrać zasadną opłatę, jeżeli Państwa wniosek jest wyraźnie bezpodstawny, powtarzalny, nadmierny lub prowadzi do niepotrzebnych kosztów. Możemy również odmówić realizacji Państwa wniosku w tych okolicznościach. Może zaistnieć potrzeba zażądania od Państwa konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość w celu uzyskania dostępu do danych osobowych lub wykonania jakichkolwiek innych praw, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie nieuprawnionej.

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa informacji lub dodatkowych pytań dotyczących Prywatności w odniesieniu do danych osobowych podanych na Stronie Osobistej, prosimy o kontakt z Państwa Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, której dane kontaktowe widnieją na jej Stronie Osobistej, lub z Mary Kay przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


lub

Globalny Zespół ds. Prywatności Mary Kay
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140
 

Niezależna Konsultantka Kosmetyczna – polityka ochrony prywatności

Od ponad 55 lat Mary Kay zapewnia nieograniczone możliwości Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym na całym świecie. Zaufanie jest jednym z kamieni węgielnych, na których zbudowano Mary Kay. W tym duchu zaufania i filozofii Złotej Zasady angażujemy się w ochronę danych osobowych, które zbieramy na twój temat. 

Niniejsza polityka ochrony prywatności została opracowana szczególnie z myślą o tobie. Opisano w niej informacje, które gromadzimy od Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, sposób ich wykorzystywania i ochrony oraz decyzje, które możesz podjąć na temat sposobu wykorzystywania i udostępniania tych informacji.

Posiadamy także osobne zasady polityki prywatności dotyczące informacji gromadzonych od klientów i innych osób.

Kim jesteśmy

Mary Kay Cosmetics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2B wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000149644 jest członkiem ogólnoświatowej grupy spółek Mary Kay i administratorem danych odpowiedzialnym za twoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności została opublikowana w imieniu grupy Mary Kay; zatem wszelkie odniesienia do „Mary Kay” i określenia „my”, „nas” i „nasz” dotyczą danej grupy Mary Kay, odpowiedzialnej za przetwarzanie twoich danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących ci praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z poniższych danych.

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) — polskiego organu nadzoru ds. ochrony danych (uodo.gov.pl). Zobowiązujemy się do współpracy z tobą w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkich skarg lub obaw dotyczących prywatności. Współpracujemy z krajowymi organami ds. ochrony danych, jeśli uważają one, że pojawił się problem w zakresie prywatności. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się twoimi obawami zanim zgłosisz je do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; dlatego też prosimy, abyś w pierwszej kolejności skontaktowała się z nami.

Gromadzone przez nas informacje 

Aby możliwe było prowadzenie współpracy biznesowej z tobą jako Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, włączając w to dostarczanie ci aktualnych informacji o produktach i przedsiębiorstwie dla wydajnego funkcjonowania twojej współpracy z Mary Kay, firma Mary Kay gromadzi następujące informacje od ciebie lub o tobie: 

Imię i nazwisko
Adres pocztowy 
Adres e-mail 
Nazwa użytkownika i hasło 
Numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego 
Data urodzenia 
Wiek
Płeć 
Dane demograficzne 
Informacje rodzinne, w tym stan cywilny 
Numer identyfikacyjny PESEL 
Numer Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej 
Imię i nazwisko twojego rekrutera, Niezależnego Dyrektora Sprzedaży, Niezależnego Krajowego Dyrektora Sprzedaży 
Imiona i nazwiska osób zrekrutowanych przez ciebie 
Historia zamówień na produkty 
Informacje płatnicze (np. numer karty kredytowej lub dane finansowe związane z twoimi zamówieniami złożonymi w naszej firmie) 
Historia prowizji 
Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta 
Inne informacje, które możesz nam udostępnić w związku ze współpracą z Mary Kay, lub udzielone na twój temat przez inne Niezależne Konsultantki Kosmetyczne albo konsumentów 

Prosimy, abyś nie przekazywała nam żadnych informacji uważanych za „szczególne kategorie” danych osobowych zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych (np. informacji dotyczących twojego stanu zdrowia), o ile wyraźnie o to nie poprosimy. Jeżeli kiedykolwiek zwrócimy się do ciebie o podanie takich informacji, poprosimy cię także o wyraźną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie ich wyłącznie w określonym celu, na który wyrazisz zgodę.

Sposób wykorzystania tych informacji

Będąc Niezależną Konsultantką Kosmetyczną Mary Kay, prowadzisz działalność na własny rachunek, ale nie sama. Zasadniczo gromadzone informacje wykorzystujemy w celu dostarczania produktów i usług tobie i twoim klientom oraz promowania wydajnego prowadzenia działalności biznesowej Mary Kay, realizacji naszych zobowiązań prawnych, zobowiązań umownych wobec ciebie oraz w celach wskazanych poniżej, o ile leży to w naszym uzasadnionym interesie oraz interes ten nie narusza twojego prawa do prywatności. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od konkretnego celu, w jakim z nich korzystamy. 
W szczególności twoje dane są wykorzystywane do: 

Wysyłania zamówień, próbek, premii, produktów i informacji 
Informowania cię o produktach, usługach, promocjach i korzyściach oferowanych przez Mary Kay lub za jej pośrednictwem 
Opracowywania nowych produktów i usług 
Rejestrowania twojego udziału w konkursach, programach promocjach lub ofertach na twój wniosek 
Dostarczania ci informacji na temat innych usług, które zostały zorganizowane dla twojej wygody przez osoby trzecie
Utworzenia konta i zarządzania nim 
Przetwarzania płatności za zakupy hurtowe lub inne usługi 
Świadczenia usług, które pomogą ci lepiej obsługiwać klientów 
Ochrony przed ewentualnymi oszukańczymi transakcjami i wykrywania ich 
Przekazywania informacji dotyczących naszych produktów i promocji od partnerów strategicznych i podmiotów oferujących usługi uzupełniające 
Opracowywania i przedstawiania informacji produktowych, reklam i narzędzi biznesowych dostosowanych do twoich zainteresowań 
Analizy wykorzystania naszych produktów, usług i stron 
Poznania sposobu, w jaki korzystasz z naszych stron internetowych 
Zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z narzędzi biznesowych oferowanych przez Mary Kay, w tym z osobistych stron internetowych i innych narzędzi e-handlu 
Ustalenia skuteczności naszych reklam i promocji 
Egzekwowania naszych Ogólnych warunków umowy Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej i innych czynności zarządzania naszą współpracą z tobą 
Przestrzegania Umowy z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, Umowy z Niezależną Dyrektor Sprzedaży i/lub Umowy z Niezależną Krajową Dyrektor Sprzedaży, o ile cię dotyczy 
Obliczania, przetwarzania i przesyłania wypłat z tytułu prowizji, nagród i premii 
Przesyłania ogólnej korespondencji dotyczącej twoich umów lub współpracy z Mary Kay
Przestrzegania warunków umownych współpracy z tobą oraz innymi Niezależnymi Konsultantkami Kosmetycznymi, Niezależnymi Dyrektor Sprzedaży oraz Niezależnymi Krajowymi Dyrektor Sprzedaży 
Zarządzania naszymi stronami i usługami, abyśmy mogli nadal zapewniać ci nieograniczone możliwości w ramach działalności we współpracy z Mary Kay
Spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych 

Informacje te będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach, w których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać w innym celu i cel ten jest zgodny z celem pierwotnym. 

Korzystanie z plików cookies i innych technologii 

Wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie w celu gromadzenia informacji na twój temat podczas odwiedzania naszych stron, korzystania z naszych usług lub wyświetlania reklam internetowych oraz gromadzimy inne informacje znajdujące się na Mary KayInTouch® lub marykay.com. Technologie te mogą nam także służyć do usprawniania przeglądania strony w Internecie. Oto przykłady informacji, które możemy gromadzić za pomocą tych technologii: 

Rodzaj przeglądarki i system operacyjny 
Adres IP 
Wyświetlane strony internetowe 
Kliknięte łącza 
Otwarte i/lub przesłane dalej wiadomości e-mail od Mary Kay
Oferty Mary Kay lub łącza, które otwierasz za pośrednictwem wiadomości e-mail 
Strony internetowe, które prowadzą cię na naszą stronę lub które odwiedziłaś po opuszczeniu naszej strony 
Wybrane elementy 

Informacje te służą nam do zapewniania ci bardziej przyjaznej obsługi i usprawnienia zapewnianych ci usług i przekazywanych informacji. 

Twoje wybory i sposób dostępu do informacji 

Ponieważ jesteś Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, twoje informacje są nam potrzebne do obsługi naszej współpracy umownej z tobą i innymi osobami, a także do przekazywania ci najbardziej aktualnych informacji, abyś mogła z powodzeniem prowadzić swoją niezależną działalność pod marką Mary Kay. Oferujemy ci dostęp do twoich informacji i możliwość wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wybory 

Możesz wybrać sposób, w jaki będziemy się z tobą komunikować. 

Informacje cyfrowe i elektroniczne

Przesyłamy ci za pośrednictwem telefonu komórkowego lub e-maila wiadomości promocyjne, na których otrzymywanie się zdecydowałaś. Zasadniczo zgodę na otrzymywanie tych wiadomości udzieliłaś podczas rejestracji jako Niezależna Konsultantka Kosmetyczna lub przy okazji dołączenia do internetowej społeczności Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych, Niezależnych Dyrektor Sprzedaży i Niezależnych Krajowych Dyrektor Sprzedaży. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania poszczególnych wiadomości promocyjnych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub e-maila pochodzących od Mary Kay i podmiotów trzecich, które mogą przesyłać informacje w naszym imieniu poprzez wykonanie prostych instrukcji podanych w każdej takiej otrzymanej wiadomości. Konieczne może jednak być przesyłanie ci elektronicznie określonych informacji zgodnie z warunkami twojej Umowy z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną i współpracy ze Spółką.

Poczta 

W związku z twoim statusem Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej możemy przesyłać ci pocztą oferty, informacje produktowe i narzędzia marketingowe, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować.  Choć niektóre materiały musimy ci przesyłać w związku z twoim statusem Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, możesz zrezygnować z otrzymywania określonych promocyjnych przesyłek pocztowych od Mary Kay. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby zaktualizować swoje preferencje. 

UWAGA: Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, uszanujemy twoją prośbę w możliwie jak najszerszym zakresie i nadal realizować nasze umowy zawarte z tobą w związku z twoim statusem Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej. Nadal będziemy ci przesyłać wiadomości dotyczące usług. Konieczne może być także przechowywanie przez nas informacji zgromadzonych na twój temat w celu prowadzenia dokumentacji, realizacji wymogów umownych, analizy lub z innych przyczyn wymaganych/dozwolonych przepisami prawa. 

Dostęp 

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie dokładności twoich danych osobowych. Możesz przeglądać, korygować lub aktualizować osobiste dane kontaktowe podawane firmie Mary Kay.  Niektóre programy Mary Kay umożliwiają przeglądanie lub aktualizację danych osobowych przez Internet, w tym za pośrednictwem stron Mary KayInTouch® i osobistych stron internetowych.  Przysługują ci także pewne prawa opisane poniżej w części „Prawa osób, których dane dotyczą”. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych, lub z Obsługą Klienta lub Globalnym Zespołem ds. Prywatności. 

Udostępnianie informacji

Zasadniczo nie udostępniamy danych osobowych osobom zajmującym się marketingiem spoza Mary Kay. Może się zdarzyć, że podmioty niezależne będą miały oferty specjalne dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych i w takich przypadkach będziemy przekazywać twoje dane wyłącznie po powiadomieniu cię o tym i uzyskaniu twojej zgody.  

Możemy udostępniać twoje informacje potencjalnym klientom, którzy zwrócili się do nas z prośbą o skierowanie ich do Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej, jeżeli jest to dozwolone prawem i/lub jeżeli udzielisz nam szczegółowej zgody na przekazywanie tych informacji potencjalnym klientom.  

Udostępniamy informacje innym Niezależnym Konsultantkom Kosmetycznym w celu umożliwienia realizacji zobowiązań umownych zgodnie z Umową z Niezależną Konsultantką Kosmetyczną, w tym twojemu rekruterowi, Niezależnym Dyrektor Sprzedaży i Niezależnym Krajowym Dyrektor Sprzedaży w celu realizacji naszych umów zawartych z tobą i z nimi.  Przekazujemy jedynie te dane osobowe, które są konieczne do realizacji wsparcia dla ciebie i przestrzegania warunków umownych.

Zewnętrzni usługodawcy 

Polegamy na dostawcach usług zewnętrznych w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Korzystamy z zewnętrznych usługodawców w celu realizacji różnych usług w naszym imieniu. W związku z tym może zaistnieć konieczność udostępnienia twoich danych osobowych tym zewnętrznym usługodawcom, ale jedynie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że podajemy naszym usługodawcom jedynie dane osobowe, których potrzebują oni do świadczenia usług, a także zobowiązujemy ich do ochrony tych informacji i niewykorzystywania ich do innych celów. Możemy korzystać z pomocy usługodawcy w celu: 

Realizacji twoich wniosków dotyczących produktów i usług i odpowiadania na twoje pytania. 
Hostingu naszych stron i przesyłania naszych wiadomości e-mail i wiadomości mobilnych. 
Przesyłania próbek produktów, kontaktowania się ze zwycięzcami konkursów, zarządzania płatnościami lub podejmowania innych działań w naszym imieniu. 
Analizowania danych, czasami łącznie z innymi źródłami, w celu przesyłania lepiej ukierunkowanych komunikatów tobie lub – na twoją prośbę – twoim klientom. 
Przeprowadzania badań i analizy danych w celu poprawy naszych produktów, usług i stron. 
Świadczenia innych żądanych usług. 

Udostępnianie informacji niezależnym przedstawicielom handlowym Mary Kay/Konsultantkom Mary Kay

Na potrzeby wyrazów uznania i przyznawania nagród
W celu ułatwienia mentoringu i współpracy w ramach grupy niezależnych przedstawicieli handlowych
Inne sytuacje
Twoje dane osobowe możemy także ujawniać w następujących sytuacjach:
Aby zapewnić najlepszą obsługę w ramach Złotej Zasady na całym świecie, możemy udostępniać dane osobowe innym podmiotom Mary Kay w środowisku chronionym.
Kiedy wymagają tego przepisy i/lub władze publiczne.
Możemy udostępniać dane zagregowane, które nie pozwalają na twoją identyfikację, w celu ogólnej analizy biznesowej. Na przykład, możemy ujawnić liczbę odwiedzających na stronach internetowych lub w serwisach Mary Kay.
Przekaz danych 

Możemy przekazywać twoje dane osobowe do baz danych Mary Kay, w tym Mary Kay, Inc., zlokalizowanych w krajach innych niż kraj, z którego dostarczono informacje, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej.  Globalny Program Prywatności Mary Kay, Inc. wymaga takiego samego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na wszystkich obszarach geograficznych, wraz z obowiązującymi procedurami i umowami, które pomogą w ich zapewnieniu. 

Dane mogą być przekazywane sprzedawcy lub partnerowi biznesowemu w celu świadczenia usług na rzecz Mary Kay, np. w zakresie informacji mailingowych lub próbek. Sprzedawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi przy zachowaniu takich samych wysokich standardów, jak stosowane przez Mary Kay, i nie mogą korzystać z informacji w celach innych niż świadczenie usług żądanych przez Mary Kay (zob. „Zewnętrzni usługodawcy” powyżej).

Możemy przekazywać twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).  Kraje te, do których należą Stany Zjednoczone, mogą nie podlegać przepisom, które zapewniają taki sam poziom ochrony, jak EOG. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony informacji osobowych otrzymanych przez Mary Kay Inc. w Stanach Zjednoczonych z EOG, Mary Kay Inc. potwierdziła swoją zgodność z Tarczą Prywatności UE - U.S. określone przez określoną przez amerykański Departament Handlu i przestrzega zasad ochrony prywatności dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych do niego z EOG. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Polityki Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności przeważające znaczenie mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat Założeń Tarczy Prywatności oraz zapoznać się z certyfikacją Mary Kay Inc., proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych w ramach Założeń Tarczy Prywatności Mary Kay Inc. podlega władzy dochodzeniowej i egzekucyjnej amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W niektórych okolicznościach konieczne może być ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym wymogi w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Mary Kay Inc. zobowiązała się do przekazania nierozwiązanych skarg dotyczących prywatności w ramach Tarczy Prywatności UE - U. S. niezależnemu mechanizmowi rozstrzygania sporów, Tarczy Prywatności UE BBB, obsługiwanej przez Radę Better Business Bureaus. Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia przyjęcia swojej skargi w terminie lub jeżeli Mary Kay nie ustosunkuje się w sposób zadowalający do twojej skargi, odwiedź stronę internetową Tarczy Prywatności UE BBB, dostępną pod adresem http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, aby uzyskać dalsze informacje i złożyć skargę.

Bezpieczeństwo 

Mary Kay chroni dane osobowe znajdujące się pod jej kontrolą, stosując standardowe branżowe praktyki i zabezpieczenia w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu lub zmianie informacji. Mary Kay udziela dostępu do danych osobowych jedynie osobom, które mają ku temu potrzebę biznesową w ramach wewnętrznych struktur; ponadto zapewniamy, aby nasze zabezpieczenia były adekwatne do szkód, które mogą być spowodowane utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą danych. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu biznesowego, w którym zostały one zgromadzone, chociaż w niektórych przypadkach ze względów umownych, prawnych lub regulacyjnych dane osobowe nie są usuwane przez pewien okres czasu. 

Wprowadziliśmy również procedury postępowania z wszelkimi podejrzeniami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy cię oraz właściwy organ regulacyjny o naruszeniu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania uwzględnimy ilość, charakter oraz wrażliwość informacji, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia twoich danych osobowych, cele, w których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych: więcej informacji podano poniżej w części pt. „Prawa osób, których dane dotyczą”.  Pamiętaj jednak, że w niektórych okolicznościach przepisy prawa będą wymagały od nas zachowania pewnych danych osobowych nawet po złożeniu takiej prośby. 

Jeżeli poddamy twoje dane osobowe anonimizacji, tak aby nie można ich było z tobą powiązać (na przykład w celach badawczych lub statystycznych), możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania o tym ciebie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli twoje dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o. lub jeżeli jesteś Niezależną Konsultantką Kosmetyczną zamieszkałą na terytorium Unii Europejskiej, a twoje dane osobowe są gromadzone lub wykorzystywane przez jakąkolwiek spółkę grupy Mary Kay, przysługują ci określone prawa, zwane „prawami osób, których dane dotyczą”, które mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do twoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia w zakresie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych; oraz (iii) żądania przekazania kopii twoich danych osobowych tobie lub osobie trzeciej w formacie cyfrowym. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszym zawiadomieniu o ochronie prywatności.

Nie będziesz musiała uiszczać opłat za dostęp do swoich danych osobowych ani za wykonywanie innych praw opisanych powyżej. Możemy jednak pobrać zasadną opłatę, jeżeli twój wniosek jest wyraźnie bezpodstawny, powtarzalny, nadmierny lub skutkuje niepotrzebnymi kosztami. W takich okolicznościach możemy również odmówić realizacji twojego wniosku. Może zaistnieć potrzeba zażądania od ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić twoją tożsamość w celu uzyskania dostępu do danych osobowych lub wykonania jakichkolwiek innych praw, aby zapewnić, że twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie nieuprawnionej. 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, a wszelkie jej zmiany będą skuteczne z chwilą opublikowania zmienionej Polityki prywatności na stronie internetowej Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o. lub w inny sposób wymagany przepisami prawa. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy cię o tym poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o. przed wejściem w życie zmiany.

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa twoich danych w związku z Mary Kay lub którąkolwiek z naszych stron lub dodatkowych pytań dotyczących Prywatności w firmie Mary Kay prosimy o kontakt z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B
02-593 Warszawa

Tel: 22 211 00 00
e-mail: ck@mkcorp.com


lub 

Globalny Zespół ds. Prywatności Mary Kay
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Umowa licencyjna na treści generowane przez użytkownika

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa licencyjna na treści generowane przez użytkowników („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą Mary Kay Inc., jej podmiotami stowarzyszonymi i spółkami zależnymi (łącznie „Mary Kay”, „my”, „nasz” lub „nas”) a Tobą ( „Ty”, „Twój” lub „UŻYTKOWNIK”).

Warunki Umowy mają zastosowanie do wykorzystania przez nas wszelkich słów, obrazów, danych, filmów, informacji lub wszelkich innych „treści generowanych przez użytkowników” („Treści generowane przez użytkowników” lub „UGC”), które przesyłasz, publikujesz lub udostępniasz za pośrednictwem strony internetowej MKI, aplikacji mobilnych, stron mediów społecznościowych lub innych powiązanych usług („Usługi”) lub za pośrednictwem witryn i platform stron trzecich, w tym między innymi Instagrama, Facebooka, Pinteresta, YouTube’a, Snapchata, TikToka i Twittera („Platformy Zewnętrzne”) i z których korzystamy na naszych stronach internetowych, w materiałach drukowanych, filmach, w aplikacjach, w innych kanałach marketingowych lub na wszelkich platformach mediów społecznościowych będących własnością Mary Kay („Media Mary Kay”).

Mary Kay kontaktuje się z UŻYTKOWNIKAMI usług i platform stron trzecich, prosząc o pozwolenie na prezentowanie naszych ulubionych treści UGC na platformach stron trzecich lub w mediach Mary Kay. Czytasz to, ponieważ Mary Kay poprosiła Cię o pozwolenie na wykorzystanie Twoich treści UGC. Aby przekazać UGC na Media Mary Kay, nie jest konieczne kupowanie czegokolwiek od Mary Kay.

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twojej treści UGC, wyrażając zgodę na jeden ze sposobów opisanych w niniejszej Umowie, będziesz związany niniejszą Umową, Polityką prywatności Mary Kay, a także warunkami korzystania z wszelkich platform stron trzecich (jeśli dotyczy). Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie udzielaj nam zgody na wykorzystanie Twojej treści UGC.

 

2. Sposoby wyrażenia zgody (pozwolenia) na korzystanie z Twoich treści UGC

Skontaktujemy się z Tobą na odpowiedniej Platformie Zewnętrznej, naszej platformie Mary Kay lub innej platformie świadczącej Usługi, aby poprosić Cię o wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich Treści. Poprosimy Cię o przesłanie nam odpowiedzi potwierdzającej, czy wyrażasz zgodę dla firmy Mary Kay na wykorzystanie Twoich treści UGC. Możesz przesłać nam wyraźne pisemne potwierdzenie, że zgadzasz się na wykorzystanie Twoich treści UGC w Mediach Mary Kay, na przykład „tak”, „OK”, „Zgadzam się” i inne podobne słowa w dowolnym języku. Aby udostępnić nam uzgodnioną treść UGC, musisz odpowiedzieć nam bezpośrednio w tym samym czacie, wątku lub w wiadomości prywatnej. Jeżeli nie otrzymamy Twojej odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty skontaktowania się z Tobą, przyjmiemy, że nie wyrażasz zgody na wykorzystanie przez nas Twoich UGC i Twoje UGC nie będą przez nas wykorzystywane w żadnych Mediach Mary Kay.

3. Wyrażając zgodę na wykorzystanie przez nas Twojej treści UGC, wyrażasz zgodę na udzielenie Mary Kay licencji na następujących warunkach:

3.1. Licencjonowane strony. UŻYTKOWNICY zachowują własność UGC UŻYTKOWNIKA (ale z wyłączeniem jakiejkolwiek własności związanej z Usługami). Jednocześnie UŻYTKOWNICY wyrażają zgodę na udzielenie niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji (jak opisano poniżej) firmie Mary Kay oraz jej kadrze kierowniczej, pracownikom, powiązanym spółkom zależnym, agentom, licencjobiorcom, sublicencjobiorcom, wykonawcom, następcom prawnym, przedstawicielom prawnym, cesjonariuszom, osobom trzecim dostawcy usług dla stron oraz ich odpowiednim agencjom marketingowym lub public relations i innym podmiotom stowarzyszonym oraz wszystkim innym użytkownikom Usług („Licencjonowane Strony”).

3.2. Licencja UGC. Gdy UŻYTKOWNIK pozwoli nam korzystać z Treści generowanych przez UŻYTKOWNIKA, wyrażając na to zgodę, UŻYTKOWNIK nieodwołalnie udziela Licencjonowanym Stronom niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej, wieczystej, bezpłatnej licencji oraz prawa do wykorzystywania Treści generowanych przez UŻYTKOWNIKA, w całości lub w części, oraz wszystkich informacji z profilu społecznościowego UŻYTKOWNIKA, treści, opisów i innych materiałów w nich przedstawionych, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie lub w przyszłości, w tym w Internecie, w jakikolwiek sposób komercyjny oraz w reklamie i promocji Mary Kay oraz jej produktów i usług, na całym świecie i we wszystkich językach, bez konieczności dokonywania płatności na rzecz UŻYTKOWNIKA lub jakiejkolwiek strony trzeciej lub konieczności uzyskania zgody osób trzecich. Licencjonowane Strony będą miały prawo do tworzenia nieograniczonej liczby dzieł pochodnych, cesji lub przeniesienia części lub wszystkich takich praw oraz udzielania nieograniczonej, wielopoziomowej sublicencji bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie, czy to finansowych, kredytowych, zatwierdzania zmian lub innych. UŻYTKOWNIK niniejszym na zawsze zrzeka się wszelkich tak zwanych „praw osobistych” uznanych obecnie lub w przyszłości (np. prawa do bycia autorem lub ochrony integralności treści UGC). Licencjonowane Strony zachowają wszelkie prawa, tytuły i udziały w danych wynikających z takich dzieł pochodnych, w tym między innymi w zakresie kodowania, kompresji, formatowania i przetwarzania danych audio i wideo.

3.3. Licencja na nazwę i wizerunek. UŻYTKOWNIK nieodwołalnie przyznaje również Licencjonowanym Stronom wieczne, nieodpłatne i ogólnoświatowe prawo do używania ich imienia i nazwiska, głosu, wizerunku, fotografii, materiałów biograficznych, logo, znaków lub nazw handlowych lub innych dostarczonych lub uzyskanych informacji („Nazwa i Podobieństwo”), w tym między innymi prawo do publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, rozpowszechniania i reprodukowania UGC, imienia, głosu, wizerunku, informacji o profilu społecznościowym i materiałów biograficznych w związku z Usługami, Treściami generowanymi przez UŻYTKOWNIKA, w postaci pochodnej ich utworów oraz we wszelkich materiałach reklamowych, promocyjnych i eksploatacyjnych do celów reklamy lub promocji Mary Kay, jej produktów i/lub usług.

3.4. Brak opłat oraz zobowiązania do zwrotu. UŻYTKOWNIK zgadza się, że żadne pieniądze nie będą należne żadnej stronie z powodu opublikowania UGC lub jego wykorzystania zgodnie z postanowieniami Usług i niniejszej Umowy, ani z tytułu jakiegokolwiek użycia, dystrybucji lub innego wykorzystania UGC lub jakichkolwiek praw do niego zawartych, czy to w ramach Usług lub w inny sposób. Niniejsze zezwolenie zostaje udzielone Licencjonowanym stronom ze świadomością, że będzie się na nim opierać przy znacznych kosztach dla Licencjonowanych stron, a UŻYTKOWNIK zgadza się nie dochodzić żadnych roszczeń wobec Licencjonowanych stron jakiegokolwiek charakteru, powstałych w wyniku korzystania z takich treści UGC .

3.5. Brak zobowiązań Mary Kay. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do podjęcia wszelkich prawnie dostępnych działań, które uznamy za stosowne, według naszego wyłącznego uznania, w tym między innymi edytowania lub usuwania treści UGC w dowolnym momencie i bez powiadomienia o jakichkolwiek powodach.

3.6. Własność intelektualna. Korzystanie ze znaków towarowych lub nazw handlowych Mary Kay musi odbywać się zgodnie z umowami z niezależnymi sprzedawcami Mary Kay i wszelkimi odpowiednimi wytycznymi Mary Kay, jeśli mają zastosowanie. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie dobra firmy powstała w związku z używaniem przez Ciebie znaków towarowych Mary Kay są przypisane wyłącznie Mary Kay i zgadzasz się nie kwestionować własności Mary Kay lub kontroli nad jakimkolwiek znakiem towarowym Mary Kay. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności ani innych praw do informacji o majątku i materiałach Mary Kay w drodze upoważnienia do korzystania z UGC lub innego rodzaju korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu. Usługi i ich części mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Dla pewności UŻYTKOWNIK nie może wykorzystywać Usług w celach komercyjnych ani w żaden inny sposób.

3.7. Brak poufności treści UGC. Zgadzasz się, że Twoje treści UGC będą traktowane jako niepoufne – niezależnie od tego, czy oznaczysz je jako „poufne”, „zastrzeżone” czy tym podobne – i że nie zostaną wycofane, a Licencjonowane Strony nie mają obowiązku zachowania poufności jakichkolwiek informacje, w jakiejkolwiek formie, zawarte w jakimkolwiek przedłożeniu, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich politykach prywatności Licencjonowanych Stron.

4. Oświadczenia, gwarancje i zabezpieczenia

4.1. PRZECZYTAJ I WYRAŹ ZGODĘ. WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z UGC FIRMY MARY KAY, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ UMOWĘ, ROZUMIESZ WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY . W PRZECIWNYM RAZIE NIE ZGADZASZ SIĘ UDZIELAĆ ZGODY NA WYKORZYSTANIE TWOJEGO UGC FIRMIE MARY KAY.

4.2. Age of Majority and Authority. By providing your UGC to Mary Kay, you represent and warrant that you are at least the age of majority in your country of residence (which is eighteen (18)  in most countries) and you have the right to execute and fully perform this Agreement.

4.2. Pełnoletność. Dostarczając swoje UGC firmie Mary Kay, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat oraz że masz prawo do zawarcia i pełnego wykonywania niniejszej Umowy.

4.3. Brak zabronionych treści UGC. Przesyłając UGC firmie Mary Kay, oświadczasz i gwarantujesz, że UGC nie zawiera żadnych zabronionych treści UGC, które:

4.3.1. wiesz, że są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

4.3.2. naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności lub prawa do reklamy lub prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej;

4.3.3. naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulacje, w tym między innymi te regulujące kontrolę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwą konkurencję, przeciwdziałanie dyskryminacji lub fałszywą reklamę (UWAGA: dotyczy to w szczególności stosowania filtrów podczas reklamowania korzyści płynących z niektóre produkty do pielęgnacji skóry lub makijażu);

4.3.4. są lub mogą być obelżywe, nielegalne, zniesławiające, oszczercze, nieprzyzwoite, szerzące nienawiść, stronnicze lub obraźliwe na tle rasowym lub religijnym, nieprzyzwoite, obsceniczne, pornograficzne, o charakterze jednoznacznie seksualnym, bezprawnie grożące lub bezprawnie nękające jakąkolwiek osobę fizyczną, spółkę osobową lub korporację w jakikolwiek sposób; lub które zachęcają kogokolwiek do łamania prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;

4.3.5. które podszywają się lub próbują podszyć się pod firmę Mary Kay lub któregokolwiek z jej pracowników, innego użytkownika, osobę lub podmiot (w tym między innymi wykorzystanie adresów e-mail powiązanych z którymkolwiek z powyższych);

4.3.6. które obejmują informacje odnoszące się do innych stron internetowych lub dane osobowe (np. imię i nazwisko, adresy, adresy e-mail, dane kontaktowe lub numery telefonów), chyba że odpowiednie podmioty lub osoby uzyskały odpowiednią zgodę, zgodnie z klauzulą 4.4;

4.3.7. które zawierają jakiekolwiek wirusy komputerowe, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegowskie lub inne potencjalnie szkodliwe technologie, programy komputerowe lub pliki bądź złośliwy kod, który może mieć wpływ na działanie naszych Usług lub dowolnego komputera lub innego urządzenia;

4.3.8. który obejmuje wszelkie osoby, które nie wyraziły zgody lub nie mogą wyrazić zgody (ze względu na to, że nie są pełnoletnie lub z innych powodów są niezdolne) na używanie przez Licencjonowane Strony ich Imienia i Podobieństwa zgodnie z klauzulą 4.2 niniejszej Umowy.

4.4. Nazwy i wizerunki innych. Przekazując swoją UGC firmie Mary Kay, oświadczasz i gwarantujesz, że uzyskałeś pozwolenie na wykorzystanie przez Ciebie danych osobowych wszelkich osób zawartych w UGC, w taki sam sposób, na jaki zgodziłeś się w ramach tej umowy. UŻYTKOWNIK oświadcza i gwarantuje, że UŻYTKOWNIK posiada wszystkie niezbędne prawa, licencje, zezwolenia i zgody potrzebne od osób trzecich, aby móc przesyłać UGC (w tym między innymi wszelkie prawa autorskie oraz prawa do reklamy i prywatności) oraz aby móc przestrzegać warunków niniejszej Umowy (np. jeśli ktoś nagrał film przedstawiający Ciebie i Twojego przyjaciela, a Ty przesyłasz ten film do Mary Kay jako UGC, musisz uzyskać na to zgodę znajomego i fotografa). W każdej chwili możemy zażądać przedstawienia dowodu posiadania uprawnień, o których mowa powyżej, w akceptowalnej przez nas formie. Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć powód, by sądzić, że nie skorzystałeś z któregokolwiek z tych praw lub obowiązków, musisz natychmiast powiadomić Mary Kay.

4.5. Oryginał pracy. UŻYTKOWNIK niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jego wkład w treści UGC jest w pełni oryginalny i nie stanowi kopii ani imitacji żadnego innego materiału; nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, w tym między innymi jakichkolwiek praw osobistych (np. zniesławienie, reklama, prywatność, prawa moralne itp.) ani jakichkolwiek praw własności (np. praw autorskich, znaków towarowych, prawa do pomysłów, itp.) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; i nie jest przedmiotem żadnych groźnych lub toczących się postępowań sądowych, roszczeń lub sporów, które mogą skutkować wszczęciem postępowania sądowego, które niekorzystnie wpływa lub w jakikolwiek sposób szkodzi, osłabia lub zmniejsza prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy lub ich wartość.

4.6. Odszkodowanie. UŻYTKOWNIK zgadza się zabezpieczyć i chronić Licencjonowane Strony przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością związaną w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową, korzystaniem z Usług przez Licencjonowane Strony, korzystaniem z UGC przez Licencjonowane Strony lub związanymi z jakimkolwiek naruszeniem jakichkolwiek oświadczeń, gwarancją lub umową zawartą przez UŻYTKOWNIKA w niniejszej Umowie.

4.7. Obciążenie. W zakresie dozwolonym przez prawo Mary Kay nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w związku z niniejszą Umową.

5. Inne

5.1. Zasady usługi i polityka prywatności. Korzystając z Usług, potwierdzasz i akceptujesz Politykę prywatności Mary Kay oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności i niniejszą Umową.

5.2. Prawo do modyfikacji. Mary Kay zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia („Aktualizacja Umowy”). Zgadzasz się, że możemy powiadomić Cię o Zaktualizowanej Umowie, publikując ją w Usługach, tak aby była dostępna za pośrednictwem łącza w Usługach, oraz że Twoje korzystanie z Usług po opublikowaniu Zaktualizowanej Umowy (lub angażowanie się w inne działania, jak możemy rozsądnie określić) stanowi zgodę na Zaktualizowaną Umowę. Dlatego też należy regularnie i często przeglądać niniejszą Umowę. Zaktualizowana Umowa zacznie obowiązywać od chwili opublikowania jej przez Mary Kay w Usługach lub w późniejszym terminie w niej określonym.

5.3. Ogłoszenie. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą umową należy przesłać do firmy Mary Kay na adres: ck@mkcorp.com

5.4. Prawo rządowe. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszymi warunkami lub ich przedmiotem lub formacją (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, a sądy stanu Teksas będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub związanych z niniejszymi warunkami lub ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne).