KONCENTRACJA NA CZŁOWIEKU

Za naszymi różowymi drzwiami, znajdziesz miejsce, gdzie mężczyźni i kobiety mają taką samą możliwość rozwoju. Stale równoważymy swoje priorytety, dlatego ludzie chcą z nami współpracować. Kultura firmy, podejmowane działania społeczne i otwartość na drugiego człowieka wpływa pozytywnie na życie wielu osób na całym świecie.


NASZA KULTURA KORPORACYJNA

Mary Kay Ash o coś chodziło.  Stworzona przez nią kultura korporacyjna zaczęła się od takich praktyk jak wyobrażanie sobie, że każdy, kogo spotyka, ma na sobie transparent o treści: "Spraw, bym czuł/-a się ważny/-a", czy też wskazywanie altruistycznego dążenia do wyższych celów z duchem dawania.  Mary Kay Ash wierzyła nieustannie w równowagę priorytetów, przy czym jej osobiste priorytety przedstawiały się następująco: "Na pierwszym miejscu Bóg, na drugim - rodzina, na trzecim - kariera"; wierzyła też, że człowiek powinien zawsze postępować właściwie, honorowo i etycznie, dzięki ciężkiej pracy i sile charakteru.

Nadal honorujemy kulturę naszej Założycielki, przenosząc jej niezwykłe dziedzictwo na grunt naszych czasów.  Przejdź się korytarzami placówki Mary Kay w dowolnym kraju na świecie, w którym działamy, a doznasz atmosfery współpracy zespołowej i wzajemnego szacunku, gdzie relacje budowane są na gruncie zaufania, uczciwości i uprzejmości.  Wszyscy jesteśmy częścią wielkiej rodziny Mary Kay.

Discover your go-give spirit at Mary Kay

KORZYŚCI NA CAŁE ŻYCIE

Learn about Mary Kay

W Mary Kay nie tylko działamy na rzecz poprawy poziomu życia kobiet na całym świecie, ale tęż pomagamy naszym pracownikom w rozwijaniu ich pełnego potencjału poprzez różnorodne programy szkoleń, przywództwa i mentoringu.   Wszystko to robimy w duchu zachęty i pozytywnego wsparcia.

Nasi pracownicy otrzymują również rzeczowe nagrody, takie jak konkurencyjne pakiety świadczeń, ekscytujące wyróżnienia i nagrody za dobrze wykonaną pracę.  Nie przepuścimy też żadnej okazji do świętowania.  Nasi pracownicy świętują urodziny, rocznice, sukcesy zarówno w obszarze osobistym, jak i służbowym.  Nasza firma naprawdę docenia ludzi.  Mary Kay powiedziała kiedyś: "Możecie nam zabrać cały majątek - zostawcie nam ludzi, a my zrobimy wszystko od nowa, bo ludzie są naszym najważniejszym majątkiem".

Dowiedz się więcej

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Dawanie z siebie było jednym ze sposobów na życie Mary Kay Ash, dlatego kontynuując tę zasadę Mary Kay zmienia życie kobiet i dzieci na całym świecie. Pomagamy na różne sposoby od zapewnienia materiałów edukacyjnych dla dzieci na Tajwanie, po wsparcie organizacji charytatywnych dla dzieci w Kazachstanie i przeciwdziałanie przemocy domowej w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy też dumni z osiągnięć naszej Fundacji Mary Kay, która w swym założeniu gromadzi środki na leczenie nowotworów u kobiet. 

Dowiedz się więcej