ZŁOTA ZASADA

„Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.  Ta sprawdzona i jakże prawdziwa zasada oparła się próbie czasu i jest dziś kamieniem węgielnym naszych Praktycznych Zasad Przywództwa.  Wierzymy ponadto w atmosferę współpracy zespołowej, szacunek dla innych i wspieranie relacji budowanych na zaufaniu, uczciwości i trosce.

SPRAW, BYM POCZUŁ SIĘ WAŻNY

Mary Kay Ash powiedziała kiedyś: "To takie proste, a jednak to tak wiele.  Wyobraź sobie, że każdy, kogo spotykasz, ma na szyi transparent z napisem "Spraw, bym czuł(a) się ważny/-a".  W Mary Kay tak wygląda rzeczywistość - od docenienia dobrze wykonanej pracy, aż po zainteresowanie okazywane przez ludzi prywatnymi sprawami innym.

Learn more about Mary Kay

DZIAŁAMY W DUCHU GO-GIVE

Discover your go-give spirit at Mary Kay

Mary Kay Ash ukuła ten zwrot jako opis altruistycznego dążenia do wyższego dobra, dynamicznego ducha współpracy zespołowej i pomocy innym, który odczuwa się we wszystkich naszych placówkach na całym świecie.  Nagrodą za wyciągnięcie do innych pomocnej dłoni czy doznanie od kogoś wyświadczonej przysługi jest atmosfera zaufania, troski i budowania relacji z innymi.

RÓWNOWAGA PRIORYTETÓW

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wypracowanie stylu życia opartego na równowadze.  Mary Kay często mówiła o swoich osobistych priorytetach następująco: "Po pierwsze Bóg, po drugie rodzina, po trzecie kariera".  Zgodnie z tą tradycją, zachęcanie pracowników do odnalezienia równowagi priorytetów w życiu jest nadal ważną częścią naszej kultury na całym świecie.  W Mary Kay rozumiemy, że błyskotliwa kariera to tylko część życia opartego o zasadę równowagi.

Balanced priorities at Mary Kay