„Zrównoważony rozwój” to termin, który w ostatnim czasie często się pojawia, jednak czy zastanawialiście się co tak naprawdę znaczy? Zrównoważony rozwój to zaspokajanie naszych obecnych potrzeb, równocześnie nie zagrażając przyszłym pokoleniom. Mary Kay od blisko 60 lat globalnie wzbogaca życie kobiet – teraz poszerzamy te działania i ruszamy z kampanią Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (odpowiedzialni dzisiaj dla zrównoważonego jutra), dzięki której będziemy wpierać aż 15 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych przez ONZ.

FILAR: Business Excellence (Doskonałość w Biznesie) 

Wartości, na których Mary Kay Ash oparła swoją Firmę, wciąż są dla nas głównym wyznacznikiem działań. Społeczeństwo staje się coraz bardziej wymagające, tym samym wzrasta nasza odpowiedzialność. Zrównoważony rozwój oznacza podejmowanie etycznych decyzji, bycie przejrzystym w zakresie naszych praktyk biznesowych oraz branie odpowiedzialności za nasze postępowanie jako obywatela planety w trosce o jej przyszłość.

FILAR: Product Stewardship (Jakość produktów)

Mary Kay, jako producent dąży do zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko, przez m.in. redukcję plastiku, recykling i odpowiednie zarządzanie cyklem życia produktu.

FILAR: Responsible Manufacturing (Odpowiedzialna produkcja)

Naszą rolą, jako producenta jest odpowiedzialna produkcja. Mary Kay zmierza do zmniejszenia śladu węglowego, znajdowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie odpadów, rozsądnego zużycia wody oraz ochrony wydobycia surowców, od których zależy jakość naszego życia.

FILAR: Women’s Empowerment (Wsparcie kobiet)

Mary Kay Ash już za życia wyprzedzała swoje czasy. Zaangażowanie we wzmacnianie pozycji kobiet było podstawą każdej jej decyzji. Nasz plan obejmuje działania mające na celu usunięcie barier wolności gospodarczej dla kobiet i wzmocnienie ich głosu w decyzjach, które dotyczą ich i spraw dla nich istotnych.

FILAR: Social Impact (Odpowiedzialność społeczna)

Mary Kay Ash nazwała to duchem Go-Give - pragnieniem dobrowolnego dawania i bezinteresownego podejmowania działań, które polepszą życie innych, a także świat, w którym żyjemy Nasze działania w ramach odpowiedzialności społecznej to obietnica, że zawsze będziemy obecni tam, gdzie możemy coś zmienić na lepsze.

Misja Mary Kay pozostaje niezmienna: wzbogacamy życie kobiet i ich rodzin. W miarę wzrostu wyzwań, przed którymi stoi nasza społeczność, podejmujemy wszelkie działania, by sprostać potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń. Jedna osoba może COŚ zmienić. Razem możemy zmieniać ŚWIAT.